• SSF 200 utg. 5

SSF 200 utg. 5 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler

1,229 kr1,549 kr

OBS! SSF 200, finns nu i en 6:e utgåva. 

Delta på det kostnadsfria webinaret den 18/6, där SSF övergripande går igen förändringarna i den nya utgåvan. Till anmälan.

Boka även in dig på halvdagsutbildningen online, där vi mer ingående går igenom och reder ut förändringarna i den nya utgåvan. Till anmälan.  

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, arkitekt, fastighetsägare, kravställare, installatörer, projektörer.

Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Inget inbrottsskydd är fullkomligt, men ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt.

Huvudpunkter:

 • SSF 200 anger tre skyddsklasser för lokalens omslutningsyta där krav på verksamhetens inbrottsskydd ställs utifrån skyddsvärde, mängd av stöldbegärlig egendom/tillgångar eller andra faktorer. Riskbedömning görs av kravställare varefter skyddsklassen för lokalen fastställs.
 • Det mekaniska inbrottsskyddet är grunden för ett bra inbrottsskydd men behöver i vissa fall kompletteras med t.ex. en inbrottslarmanläggning, perimeterskydd och/eller personell bevakning. Detta ingår inte i SSF 200.
 • När det mekaniska skyddet kombineras med inbrottslarm, är det viktigt att få en tidig larmindikering och att det sedan tar tid att forcera det mekaniska skyddet, så att åtgärdssidan (polis, väktare) hinner fram innan skyddet forcerats. Kraven i respektive skyddsklass är ett minimikrav. Kravställaren kan alltid ställa ytterligare krav på skyddet. Eventuella avsteg efter acceptans från kravställaren ska dokumenteras.
 • Avtalet mellan försäkringstagare och försäkringsbolag (försäkringsavtalet) hänvisar till de försäkringsvillkor som gäller för aktuell försäkring. Villkoren och försäkringsbrevet utgör den avtalst.ex.t som reglerar försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter.
 • Dessa regler för anpassning till skyddsklasser är för nybyggnation men kan även tillämpas för större renoveringar eller ombyggnation (verksamhetsanpassning).
 • Denna utgåva är inte avsedd att vara retroaktiv utan kan tillämpas på befintliga verksamheter/objekt i samverkan med kravställaren.

Ändringar från föregående utgåva:

 • Titeln ändrad
 • Krav för respektive skyddsklass redovisas i separata kapitel.
 • Skrivet för nybyggnation och ombyggnation. Komplettering av befintliga produkter flyttat till bilaga.
 • Informativa bilagor införda.
 • Definition av stöldbegärlig egendom omfattar även tillgångar.
 • Krav på fönster och fönsterpartier infört från skyddsklass 1.
 • Uppdateringar av referenser och hänvisningar till produktstandarder.
 • Avsnitt områdesskydd borttaget.
 • Smash and grab är borttaget.
 • Avsnittet Montage och installation förändrat. Krav på väggar i skyddsklass 1 ändrat.
 • Avsnitt om inkrypningsskydd förtydligat.
 • Referens till SSF 3522 istället för SS 3522.
 • Krav på förstärkningsbehör förtydligat.

SSF 200 utg. 5 – Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler

Språk: Svenska.
Daterad: 2015-03-16.
Tolkningsdokument finns.
Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.
Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number.