SSF 1120-1 utg. 1 – IoT Uppkopplade enheter – Krav och provning

839 kr1,049 kr

Målgrupp: Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, konsumenter, installatörer, projektörer, kravställare.
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, konsumenter, installatörer, projektörer, kravställare.

SSF 1120-1 avser konsumentprodukter för privat hemmabruk men kan även utgöra grunden för användning inom företag. Dokumentet är anpassat efter provisioner beskrivna i ETSI EN 303 645. Dokumentets krav kan vara försäkringsgrundande. En produkt som uppfyller SSF 1120-1 uppfyller även skallkraven i ETSI EN 303 645.

Målsättningen är att detta ska medföra harmonisering av säkerhetskrav från olika europeiska aktörer. SSF 1120-1 ger även stöd för praktisk tillämpning av utvalda delar av GDPR.

Dokumentet är framtaget för att skapa ett ramverk med både producenter och konsumenter av uppkopplade enheter som målgrupp. I detta dokument beskrivs krav som ställs på producenter. I Bilaga A beskrivs Penetrationstest. I Bilaga B beskrivs sambandet mellan krav i denna norm samt Provisioner i ETSI EN 303 645. Dokumentet beskriver flera informationsprocesser inom livscykeln av en uppkopplad enhet. Informationsprocesserna är indelade i kapitlen: Utveckling, Installation, Kontohantering, Underhåll, Drift och Dataskydd.

Provning mot SSF 1120-1 ska utföras av en kompetent och erkänd tredje part. Certifiering mot SSF 1120-1 ska ske via ett erkänt organ.

SSF 1120-1 Utg. 1 IoT – Uppkopplade enheter – krav och provning

Språk: Svenska.

Daterad: 2021-05-27

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number