Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Att tänka på vid köp av inbrottslarm och kamera

Inbrottslarm låter högt och kan vara skadebegränsande. Men det försvårar inte själva inbrottet, vilket innebär att du också måste ha ett fungerande mekaniskt skydd, som exempelvis godkända lås till fönster och dörrar.

Det finns idag både trådlösa och trådbundna inbrottslarm. Larmen kan vara centralanslutna till en larmcentral, eller lokala, som då ringer upp ett förutbestämt antal abonnenter.

Normalt har inbrottslarm en uppringare kopplad till fast telefon, via IP-telefoni eller GSM-sändare. Alla alternativ är idag möjliga att ”störa ut” så att inget larm skickas vidare. För att säkerställa att ett larm når fram rekommenderar vi att använda två av dessa i kombination. Till företagslarm använder man ofta ständig övervakning av trafiken för att säkerställa att larmen skickas.

Till många inbrottslarm är det möjligt att koppla en kamera som skickar övervakningsbilder när larmet aktiveras. Det är viktigt att fundera på syftet med kameraövervakningen. För att binda en ev. gärningsman till ett brott måste exempelvis bildkvaliteten vara väldigt god, för att kunna identifiera en person på bilden.

Det är också viktigt att tänka på hur kameran riktas. Den får inte riktas så att människor som går förbi bostaden automatiskt blir filmade – det är direkt brottsligt att ha en sådan kamera. Läs mer om reglerna kring kameraövervakning hos Datainspektionen.

Försäkringsbolagen har idag olika syn på inbrottslarm. Börja därför alltid med att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Vi på SSF rekommenderar följande:

 • Anlita alltid en certifierad anläggarfirma. Då får du alltid professionell hjälp. 
 • Se till att produkterna är certifierade/godkända.
 • Se till att larmet är anslutet till en certifierad larmcentral.
 • Certifierade/godkända anläggarfirmor, produkter och larmcentraler hittar du här.

Icke godkända bostadslarm – att tänka på

Var försiktig om du köper säkerhetsprodukter ”vid dörren”. Kontrollera alltid en säkerhetssäljares identitet och jämför gärna erbjudandet med minst ytterligare två larmföretag.

Innan du bestämmer dig för ett bostadslarm kontrollera alltid att:

 • Centralapparat, larmsändare och strömförsörjning placeras dolt inom larmövervakat område utan fördröjd inpassering. Syftet är att försvåra för obehöriga att hitta utrustningen och sabotera larmet så att det inte skickas vidare.
 • Larmsystemet har en separat manöverpanel. Manövrering kan ske med fjärrkontroll eller genom låset på entrédörren.
 • Detektorer är placerade inomhus, där det finns stora värden eller där tjuven måste passera.
 • Anläggningen planeras på sådant sätt att husdjur kan röra sig fritt även när larmet är inkopplat.
 • Anläggningen har minst en siren, helst placerad utvändigt. Sirenen ska inte finnas i eller i direkt anslutning till centralenheten.
 • Batteribackup finns för minst 12 timmar.
 • Du får ett anläggarintyg. Intygets uppgift är att ge t ex försäkringsbolaget information om anläggningen och dess omfattning. Glöm inte att även informera dina grannar när du har installerat ett larm i din bostad!

Grannsamverkan

Med Grannsamverkan minskar brottsligheten och ökar tryggheten i ditt bostadsområde. 

Mer info

Dörrar och lås

Tjuvar är uppfinningsrika och använder inte alltid dörren för att ta sig in i bostaden. Med ett bra säkerhetsskydd för dina fönster, källarfönster, altan- och entrédörrar kan du effektivt hindra ett inbrott.

Mer info

Säkerhet för fritidshuset

Att tänka över skyddet för fritidshus är extra viktigt, eftersom du inte alltid är där och kan ha koll. Läs våra tips på hur du behåller ditt fritidshus fritt från tjuvar.

Mer info

Säkerhet för båt

Det stjäls runt 2 000 båtar årligen och stölder av båtmotorer har ökat under vinterförvaringen. Läs våra tips som gör det svårare för båttjuven.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning