Ta steget närmare en säkrare arbetsplats – anmäl dig 2023 års säkerhetsutbildningar

Stora värden står på spel för den som inte har kunskapen att skydda sin verksamhet eller dess tillgångar på ett korrekt sätt. Lagar och regler inom säkerhetsområdet är under ständig förändring, samtidigt är inbrottsstölder och skadegörelser mot byggarbetsplatser ett stort branschproblem som drabbar många verksamheter. Har du och din verksamhet kunskaperna som krävs?

Många företag är medvetna om vikten att se över sina säkerhetsrutiner och skyddsnivån regelbundet. Men kunskaperna inom säkerhetsområdet blir snabbt inaktuella i takt med att tekniken utvecklas, kriminellas metoder ändras och nya regelverk uppstår. Kontinuerlig utbildning är därför avgörande för att hålla rätt säkerhetsstandard.

SSF Stöldskyddsföreningen har Sveriges bredaste utbildningsutbud inom säkerhet. Våra utbildningar 2023 är fullspäckade med högaktuella ämnen som gör dig och din verksamhet säkrare. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar där vi kan genomföra våra utbildningar på plats hos er. I samband med det kan vi tillsammans med kursledare dessutom anpassa utbildningen för att möta just era behov.

Passa på att göra din anmälan innan årsskiftet och ta del av 2022 års förmånliga priser! Nedan följer en ett urval av våra tekniska säkerhetsutbildningar 2023:

Mekaniskt skydd

Mekaniskt skydd brukar ses som det grundläggande skyddet. Det handlar om att säkerställa att omslutningsytor som väggar, golv och tak görs motståndskraftiga för att försvåra för obehöriga att ta sig in, försvåra bortförande av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök.

På utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring får du järnkoll på aktuella regelverk och hur du ska planera det mekaniska skyddet. Du lär dig också om SSF-normen 200 och vad den innebär för din verksamhet.

Inbrottslarm

Rätt projekterat och installerat erbjuder inbrottslarmsystemet ett bra komplement till andra skyddsåtgärder. Men det är många faktorer att ta hänsyn till, och det ställs stora krav på dig som projekterar, upphandlar eller installerar system för inbrottslarm. Inbrottslarm – utbildning tar avstamp i regelverket SSF 130 ”Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, som används som kurslitteratur och ingår i priset.

Larm och kamerabevakning

Inbrottslarm och kameraövervakning är idag två effektiva och vanliga säkerhetsmetoder – men vad får du egentligen spela in? Och hur anpassas inbrottslarmsystemet till dina krav på säkerhet? Detta får du reda på under vår utbildning Larm- och kamerabevakning. Utbildningen vänder sig till såväl användare och upphandlare av säkerhetssystem, som till installatörer, projektörer och säkerhetskonsulter för sådana system.

Kamerabevakning och GDPR

I utbildningen Kamerabevakning och GDPR lär du dig kamerabevakningens roll i ett säkerhetssystem och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kamerabevakning relaterat till kamerabevakningslagen och GDPR. Utbildningen vänder sig till användare och upphandlare av kameraövervakningssystem samt även till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Lås och utrymningsvägar

Obehöriga ska inte komma in, men samtidigt du vill komma ut om det brinner. Det går att kombinera! Anmäl dig till Lås och utrymningsvägar för att ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Utbildningen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen, och vänder sig till alla som handlägger denna typ av frågor, exempelvis säkerhetskonsulter, arkitekter, m.fl.

Certifiering eller recertifiering

Ska du certifiera eller recertifiera dig? Våra utbildningar Behörig ingenjör – Inbrottslarm, Behörig ingenjör – inbrottslarm recertifiering  och Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV passar för dig som certifierar dig för första gången respektive för dig som ska uppdatera din certifiering. Under dessa förberedande utbildningar lär du dig de lagar och normer som du behöver inför certifieringen.