Behörig Ingenjör – Inbrottslarm

Utbildning i inbrottslarm
Anmäl dig nu!

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter! Det visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och fylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar. Vår utbildning Behörig Ingenjör – Inbrottslarm ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Om utbildningen

SSF Behörig Ingenjör – Inbrottslarm ger dig fördjupad kunskap inom projektering och installation av larm. Under 3,5 dagar får du lära dig om allt från riskanalys, skyddsplanering och larmlagen till matematik, ellära och normer.

Kursen ger dig kunskaper för att analysera risker och se källor för samt förebygga obefogade larm. Du får lära dig att tillämpa regler gällande projektering och installation av inbrottslarm så att dina kunder kan känna sig säkra på att allt utförts på rätt sätt. Det här är kursen som ger dig kunskapen som vinner kunder!

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen vänder sig till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

14 sep 2020, Malmö

5 okt 2020, Göteborg

2 Nov 2020, Stockholm

Utbildningens längd

3,5 dagar

Kursavgift

Ordinarie pris: 21 600 kr exkl. moms

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad på 3,5 dagar med följande innehåll:

 • Riskanalys och skyddsplanering
 • SSF 130, 1014, 1015, 1016, 136, 200, 210
 • Larmlagen
 • Boverkets Byggregler (utdrag)
 • Svensk Standard för inbrottslarm SS EN 50 131-1
 • Svensk Standard för registrering av svagströmsnät
 • Offert- och entreprenadjuridik
 • Matematik och ellära
 • Genomgång av olika larm och larmkomponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Kursens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Inbrottslarm”
 • Du kan analysera risker och förebygga obefogade larm
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av inbrottslarm
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd och förvaring samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan registrera svagströmsnät och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Kursens längd

3,5 dagar.

Datum och plats

14-17 september, Malmö

5-8 oktober, Göteborg

2-5 november, Stockholm

Utbildningen erbjuds som klassrumsundervisning om inte Folkhälsomyndigheten rekommenderar annat.

Föreläsare

Fredrik Karlsson

Kursavgift

21 600 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Normer & regler – Inbrottslarm abonnemang, ingår som kursdokumentation i sex månader
(värde 2 010 kr) Dessutom får du 15 % rabatt när du förlänger ditt abonnemang (värde 604 kr per år)

Mer information

Teeda Drammeh
08-783 7457
teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

 

Kursanmälan Behörig Ingenjör - Inbrottslarm

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och måltidspaket tillkommer. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.