Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter.

Det visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och fylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar. Vår utbildning Behörig Ingenjör - Inbrottslarm ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
23 sep Stockholm
Utbildningens längd
4 dagar
Kursavgift
22 500 kr
exkl moms och kurslitteratur (5 500 kr)

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1016 utg. 1 - Behörig ingenjör - Inbrottslarm.
Kontakta SBSC