Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter

Det visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och fylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar. Vår utbildning Behörig Ingenjör - Inbrottslarm ger all nödvändig kunskap som leder fram till en sådan certifiering.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
16 apr Stockholm, fulltecknad!
24 sep Stockholm
26 nov Stockholm
Utbildningens längd
4 dagar
Kursavgift
19 800 kr
exkl moms, måltider, boendekostnad och kurslitteratur (4800 kr).

Målgrupp

Kursen vänder sig till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1016 utg. 1 - Behörig ingenjör - Inbrottslarm.