Behörig Ingenjör inbrottslarm, recertifiering – Utbildning

Behörig Ingenjör – inbrottslarm, recertifiering hjälper dig att förnya ditt certifikat. 35% rabatt på utbildningen när du går SSF:s förberedande utbildning och recertifierar dig hos SBSC.
Boka nu

Med ett certifikat har du ett bevis på den kunskap du besitter! Det visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och uppfylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar.

SSF relanserar vår uppskattade intensivutbildning Behörig ingenjör – inbrottslarm, recertifiering som hjälper dig att förnya ditt certifikat. 

Du som ska recertifiera dig hos SBSC och väljer att gå SSF:s utbildning, får 35% rabatt på utbildningenRabattkoden får du från SBSC i samband med ansökan till recertifiering. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Varför ska du gå utbildningen hos SSF?

 • 15% rabatt vid tecknande eller förlängning av Normabonnemang (värde 750 kr/år), Normer & regler.
 • Pedagogiskt upplägg som varvar föreläsningar, case och övningar.
 • Vi har den senaste erfarenheten och har utbildat i över 50 år.
 • 35% rabatt på utbildningen när du går SSF förberedande utbildning och recertifierar dig hos SBSC. *
 • SBSC har examination på flertal orter.

Om utbildningen

Under 2,5 dagar på Behörig ingenjör – inbrottslarm, recertifiering får du genomgång av aktuella regelverken och uppfräschning av dina matematik- och elkunskaper inför din examination. Flera regelverk har uppdaterats under de senaste åren. SBSC:s examination och SSF:s utbildningsinnehåll har också omarbetats för att matcha normkraven. 

Föreläsningar varvas med case och övningar. Du får även tillgång till sammanfattande dokumentation och övningsuppgifter inför certifieringen. Under utbildningen ges du möjlighet att diskutera frågor och funderingar du har om regelverk, projektering etc med kursledare samt med kollegor i branschen som också ska förnya sitt certifikat. 

Vem riktar sig utbildningen Behörig ingenjör – Inbrottslarm till?

Utbildningen vänder sig till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl som idag är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm och som ska recertifiera sig.

Om recertifiering hos SBSC

För att en inbrottslarmanläggning ska utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal.

Ett certifikat enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att du har den kunskap som krävs. Det visar också att du uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

Du som ska recertifiera dig får information från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) om recertifieringen. SBSC kan också svara på eventuella frågor om examination, krav, avgifter etc,. 

*Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Kursstart och plats

11 sep 2024, Stockholm

27 Nov 2024, Stockholm

Utbildningens längd

2,5 dagar

Kursavgift

22 850 kr exkl. moms

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdelad på 2,5 dagar med följande innehåll:

 • Regelverk
 • Lagar och förordningar
 • Regelverk mekanik
 • Projektering och installation
 • Produktkännedom
 • Matematik och elkunskap

Utbildningens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för recertifiering till “Behörig ingenjör – Inbrottslarm”
 • Du kan analysera risker och förebygga obefogade larm
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av inbrottslarm
 • Du känner till reglerna för mekaniskt skydd och förvaring samt elektromekanisk låsanläggning
 • Du kan registrera svagströmsnät och utföra matematiska beräkningar inom elläran

Utbildningens längd

2,5 dagar.

Datum och plats

11-13 september 2024, Stockholm

27-29 november 2024, Stockholm

Lärare

Fredrik Karlsson, Frekar Konsult AB och kundansvarig/projektledare hos Finlarm AB. Fredrik har lång och gedigen bakgrund inom projektering och installation av inbrottslarm, han har jobbat i säkerhetsbranschen sedan 1989 och är certifierad Behörig ingenjör – inbrottslarm. Han har arbetat som tekniker i 12 år och de senaste 15 åren har Fredrik jobbat som projektör och projektledare för säkerhetsentreprenader. Under 5 års tid har Fredrik även varit entreprenadchef på Stockholmskontoret, Bravida Säkerhet.

Avgift

22 850 kr exkl moms.*

*Om du går SSF utbildning som förbereder för examination och recertifierar dig hos SBSC får du 35% rabatt på utbildningen. Rabattkoden får du från SBSC i samband med ansökan till recertifiering. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Kurslitteratur

 • 15% rabatt vid tecknande eller förlängning av digitalt normabonnemang (värde 750 kr/år), Normer & regler – Inbrottslarm.
 • Sammanfattande dokumentation.
 • Övningsuppgifter.

Mer information

Staffan Augustsson
[email protected]

Boka nu