Lås och utrymningsvägar – Utbildning

Boka direkt

Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. För ett lyckat resultat förebygger du intressekonflikten redan vid planeringen av det fysiska skyddet. Utbildningen, lås och utrymningsvägar, genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Om utbildningen Lås och utrymningsvägar

Utbildningen innehåller genomgång av myndighets- och försäkringskrav. Byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser. Europeisk standard för utrymningsbeslag. Utrymningsvägar och låsning av dessa.

Lås och utrymningsvägar samt Panik- och nödutrymningsbeslag ingår som kurslitteratur i avgiften.

Du ska efter avslutad utbildning självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar. Du kommer även få en grundläggande förståelse för både brandskyddsdimensionering och säkerhetsprojektering.

Vilken nytta har deltagarna av utbildningen i sitt dagliga arbete?
”Eftersom utbildningen är tvärsektionell så får du som deltagare en bra inblick i kravbilderna både inom brandskydd och säkerhet. Det kan gälla till exempel gälla kraven på utrymningsvred, utformning av dörrblad och larmkrav. Som deltagarna får du på det sättet en större bredd i ditt yrkesutövande”, berättar brandingenjör och föreläsare Ville Bexander.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som handlägger denna typ av frågor, som exempelvis säkerhetskonsulter, arkitekter och andra med särskilt intresse för området.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

26 Nov 2024, Stockholm

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

10 250 kr exkl. moms

Kontakt

Utbildningens innehåll

  • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
  • Brandtekniska klasser, skyddsklasser och låsklasser
  • Europeisk standard för utrymningsbeslag
  • Utrymningsvägar och låsning av dessa

Mål

Utbildningen ger dig möjlighet att göra kloka avvägningar som balanserar inbrottsskydd och utrymningssäkerhet redan på projekteringsstadiet. Du kommer att kunna bedöma och välja produkter för bästa möjliga resultat.

Längd

1 dag.

Datum och plats

26 november 2024, Stockholm

Föreläsare

Tommy Sköld, Combitech AB
Caroline Bernelius Cronsioe, Briab

Avgift

10 250 kr exkl moms

Kurslitteratur

Lås och utrymningsvägar samt Panik- och nödutrymningsbeslag ingår i avgiften (värde 1240 kr)

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
[email protected]

Boka direkt