Lås och utrymningsvägar

Nästa kurstillfälle: 6 november 2020, Stockholm.
Anmäl dig nu!

Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. För ett lyckat resultat förebygger du intressekonflikten redan vid planeringen av det fysiska skyddet. Kursen genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Online utbildning

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som handlägger denna typ av frågor, som exempelvis säkerhetskonsulter, arkitekter och andra med särskilt intresse för området.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

6 Nov 2020, Stockholm

Online

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 200 exkl moms.

Kursens innehåll

  • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
  • Brandtekniska klasser, skyddsklasser och låsklasser
  • Europeisk standard för utrymningsbeslag
  • Utrymningsvägar och låsning av dessa
  • Kursens mål

Utbildningen ger dig möjlighet att göra kloka avvägningar som balanserar inbrottsskydd och utrymningssäkerhet redan på projekteringsstadiet. Du kommer att kunna bedöma och välja produkter för bästa möjliga resultat.

Kursens längd

1 dag.

Datum och plats

6 november 2020, Stockholm

Höstens kurstillfällen:

  • Kursen erbjuds i klassrum
  • Nyhet! Möjlighet att delta online
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer
  • Läs mer här!

Föreläsare

Tommy Sköld, Projsec AB
Ville Bexander, Brandskyddsföreningen Sverige

Kursavgift

9 200 kr exkl moms, pris 2020

Kurslitteratur

Lås och utrymningsvägar samt Panik- och nödutrymningsbeslag ingår i kursavgiften (värde 845 kr)

Mer information

Teeda Drammeh
Tel: 08-783 74 57
E-post: teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Lås och utrymningsvägar

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.