Hur kan vi hjälpa till?

Lås och utrymningsvägar – Utbildning

Boka direkt

Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. För ett lyckat resultat förebygger du intressekonflikten redan vid planeringen av det fysiska skyddet. Utbildningen, lås och utrymningsvägar, genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Om utbildningen Lås och utrymningsvägar

Utbildningen innehåller genomgång av myndighets- och försäkringskrav. Byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser. Europeisk standard för utrymningsbeslag. Utrymningsvägar och låsning av dessa.

Lås och utrymningsvägar samt Panik- och nödutrymningsbeslag ingår som kurslitteratur i avgiften.

Du ska efter avslutad utbildning självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska kunna kompinera olika typer av lås- och utrymningslösningar. Du kommer även få en grundläggande förståelse för både brandskyddsdimensionering och säkerhetsprojektering.

Vilken nytta har deltagarna av utbildningen i sitt dagliga arbete?
”Eftersom utbildningen är tvärsektionell så får du som deltagare en bra inblick i kravbilderna både inom brandskydd och säkerhet. Det kan gälla till exempel gälla kraven på utrymningsvred, utformning av dörrblad och larmkrav. Som deltagarna får du på det sättet en större bredd i ditt yrkesutövande”, berättar brandingenjör och föreläsare Ville Bexander.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som handlägger denna typ av frågor, som exempelvis säkerhetskonsulter, arkitekter och andra med särskilt intresse för området.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

28 Nov 2023, Stockholm

Utbildningens längd

1 dag

Kursavgift

9 800 kr exkl. moms

Utbildningens innehåll

  • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
  • Brandtekniska klasser, skyddsklasser och låsklasser
  • Europeisk standard för utrymningsbeslag
  • Utrymningsvägar och låsning av dessa

Mål

Utbildningen ger dig möjlighet att göra kloka avvägningar som balanserar inbrottsskydd och utrymningssäkerhet redan på projekteringsstadiet. Du kommer att kunna bedöma och välja produkter för bästa möjliga resultat.

Längd

1 dag.

Datum och plats

Utbildningen ges som klassrumsutbildning.

28 november 2023, Stockholm

Föreläsare

Tommy Sköld, Projsec AB
Ville Bexander, Brandskyddsföreningen Sverige

Avgift

9 800 kr exkl moms, 2022.

Kurslitteratur

Lås och utrymningsvägar samt Panik- och nödutrymningsbeslag ingår i avgiften (värde 990 kr)

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Boka direkt