Mekaniskt skydd och förvaring- Utbildning

Köp!

Utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring ger dig kunskapen som krävs för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga. Du ska även ta hänsyn till försäkringsbolagens krav och andra regelverk.

Om utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring

Frågor som kommer besvaras under utbildningen är: Hur vet man vilken skyddsnivå som behövs? Vilka produkter bör man välja? Vad säger reglerna? Och försäkringsbolagen? Den här utbildningen ger dig verktygen att bedöma risker och lösningar, så att du kan upphandla produkter och ta fram skräddarsydda lösningar utifrån era behov.

Utbildningen innehåller riskbedömning, mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet, presentation och genomgång av SSF 200, förvaringsenheter, elmanövrerande låsanordningar, inkrypningsskydd, standarder och normer för provning och projektering. Normen SSF 200 och översiktstabellen för SSF 200 ingår som kurslitteratur.

Efter utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet. Utbildningen är även ett bra komplement till de byggnadstekniska reglerna, då anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd i stort sett saknas i Boverkets Byggregler.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har till uppgift att bedöma eller upphandla produkter och lösningar för mekaniskt inbrottsskydd.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

28 maj 2024, Stockholm

10 Dec 2024, Stockholm

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

17 850 exkl. moms

Kontakt

Utbildnigens innehåll

  • Riskbedömning
  • Mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet
  • Presentation och genomgång av SSF 200
  • Förvaringsenheter – värdeskåp, säkerhetsskåp m m
  • Elmanövrerade låsanordningar
  • Inkrypningsskydd – galler och glas
  • Standarder och normer för provning – provningsmetodik
  • Projektering

Kursens mål

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet.

Längd

2 dagar.

Datum och plats

28-29 maj 2024, Stockholm

10-11 december 2024, Stockholm

Föreläsare

Tommy Sköld, Combitech AB

Avgift

17 850 kr exkl moms

Kurslitteratur

Normen SSF 200 ingår som kurslitteratur (värde 1 229 kr).

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
[email protected]

Köp!