Hur kan vi hjälpa till?

Mekaniskt skydd och förvaring- Utbildning

Köp!

Utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring ger dig kunskapen som krävs för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga. Du ska även ta hänsyn till försäkringsbolagens krav och andra regelverk.

Om utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring

Frågor som kommer besvaras under utbildningen är: Hur vet man vilken skyddsnivå som behövs? Vilka produkter bör man välja? Vad säger reglerna? Och försäkringsbolagen? Den här utbildningen ger dig verktygen att bedöma risker och lösningar, så att du kan upphandla produkter och ta fram skräddarsydda lösningar utifrån era behov.

Utbildningen innehåller riskbedömning, mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet, presentation och genomgång av SSF 200, förvaringsenheter, elmanövrerande låsanordningar, inkrypningsskydd, standarder och normer för provning och projektering. Normen SSF 200 och översiktstabellen för SSF 200 ingår som kurslitteratur.

Efter utbildningen Mekaniskt skydd och förvaring har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet. Utbildningen är även ett bra komplement till de byggnadstekniska reglerna, då anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd i stort sett saknas i Boverkets Byggregler.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som har till uppgift att bedöma eller upphandla produkter och lösningar för mekaniskt inbrottsskydd.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

24 maj 2023, Stockholm

11 Dec 2023, Stockholm

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

17 300 exkl. moms

Utbildnigens innehåll

  • Riskbedömning
  • Mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet
  • Presentation och genomgång av SSF 200
  • Förvaringsenheter – värdeskåp, säkerhetsskåp m m
  • Elmanövrerade låsanordningar
  • Inkrypningsskydd – galler och glas
  • Standarder och normer för provning – provningsmetodik
  • Projektering

Kursens mål

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet.

Längd

2 dagar.

Datum och plats

24-25 maj 2023, Stockholm
11-12 december 2023, Stockholm

Föreläsare

Tommy Sköld, Projsec AB

Avgift

16 800 kr exkl moms

Kurslitteratur

Normen SSF 200 och översiktstabellen för SSF 200 ingår som kurslitteratur (värde 1 112 kr).

Mer information

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Anmälan

Du anmäler dig till våra utbildningar genom att köpa dom. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Köp!