Mekaniskt skydd och förvaring

Nästa kurstillfälle: 20 april, Stockholm
Anmäl dig nu!

Det krävs kunskap för att du själv ska kunna bedöma lämplig skyddsnivå och vilka produkter som är bra eller undermåliga. Du ska även ta hänsyn till försäkringsbolagens krav och andra regelverk.

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet. Kursen är även ett bra komplement till de byggnadstekniska reglerna, då anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd i stort sett saknas i Boverkets Byggregler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har till uppgift att bedöma eller upphandla produkter och lösningar för mekaniskt inbrottsskydd.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

20 apr 2020, Stockholm

28 okt 2020, Stockholm

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

15 800 exkl. moms

Kursens innehåll

  • Riskbedömning
  • Mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet
  • Presentation och genomgång av SSF 200
  • Förvaringsenheter – värdeskåp, säkerhetsskåp m m
  • Elmanövrerade låsanordningar
  • Inkrypningsskydd – galler och glas
  • Standarder och normer för provning – provningsmetodik
  • Projektering

Kursens mål

Efter kursen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet.

Kursens längd

2 dagar.

Datum och plats

20-21 april 2020, Stockholm

28-29 oktober 2020, Stockholm

Föreläsare

Tommy Sköld, Projsec AB

Kursavgift

15 800 kr exkl moms, pris 2020

Kurslitteratur

Normen SSF 200 och översiktstabellen för SSF 200 ingår som kurslitteratur (värde 1 112 kr).

Mer information

Maria Åström
08-783 74 57
maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Mekaniskt skydd och förvaring

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.