Avsluta abonnemang Privat

Här kan ni avsluta hela eller delar av ert abonnemang gällande Nyckelbrickan. Om ni vill behålla abonnemanget för en del brickor är det viktigt att ni anger vilka bricknummer som ska avregistreras.

Avregistrerade nyckerbrickor returneras till:

Kundservice
SSF Stöldskyddsföreningen
Box 27052
102 51 Stockholm

Avsluta abonnemang privat

* Obligatoriskt fält