Sammanställning av era Normer & Regelabonnemang

Hur många abonnemang har ni på företaget och vem är det som har tillgång till abonnemangen.

Här kan ni beställa en sammanställning på vem och vilka abonnemang ni har.
Sammanställningen mailas tillbaka som en excelfil och innehåller tex information om vem som står för abonnemanget, typ av abonnemang, hur länge det är betalt mm.

Beställ sammanställning av normer