Adressändring – privatperson

Fyll i så många uppgifter som möjligt. Det underlättar för vår kontakt med dig vid en eventuell förlust av nycklar eller andra ägodelar.

Ändra kontaktuppgifter

  • Ange telefonnummer på följande sätt: 070 000 0000