Ändra kunduppgifter

För att kunna hålla en god registervård kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter. Vi hämtar månadsvis uppgifterna från statens person- och adressregister, SPAR. Vi får däremot inga uppdateringar gällande telefonnummer eller e-postadresser.

Fyll i så många uppgifter som möjligt. Det underlättar för vår kontakt med dig vid en eventuell förlust av nycklar eller andra ägodelar.

Ändra kunduppgifter

  • Ange telefonnummer på följande sätt: 070 000 0000