• SSF Skyltar

Skylt för arbetsplatser Sveriges Byggindustrier

127.20 kr

Tala om att din arbetsplats är märkt med våra dekaler.

Produktinformation

  • Fastighetsskylt A4. Mått 210×297 mm. Varningsskylt i hårdplast att fästa på husfasad, grind, stolpe eller dylikt. Texten är på svenska och engelska.

Skyltar säljes endast till kunder som är registrerade DNA-märkningskunder.