Hur kan vi hjälpa till?

Bevakning och Kamera

Bevakningsföretagen har flera lagar, föreskrifter, förordningar och normer att följa i sin verksamhet. Tillstånd för att bedriva bevakningsverksamhet utfärdas av Länsstyrelsen och kallas auktorisation av bevakningsföretag.