Säkerhetsutbildningar inom informationssäkerhet

Satsningar inom digitalisering, it-säkerhet och informationssäkerhet syftar till att skapa en digital framtid som är säker, hållbar och tillgänglig för alla. Utbildningar inom informationssäkerhet hos SSF Stöldskyddsföreningen ger dig en förståelse för EU:s strategi, regelverk och hotbild, samt hur du kan bidra till att nå dessa mål.

"Utbildningen var både informativ och engagerande, och jag fick en bra förståelse för hur jag kan bidra till att höja den digitala säkerheten i vår organisation."

Deltagare, Jobba säkert digital 2022

"Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla som vill förstå hur EU:s digitala strategi påverkar verksamheten."

Deltagare, Digital säkerhet med affärsnytta 2023