Säkerhetsutbildningar inom personsäkerhet

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder säkerhetsutbildningar inom personsäkerhet. Utbildningarna ger kunskap om hur man kan förebygga och hantera hot och våld, samt hur man kan skapa en trygg arbetsmiljö.

"Jag känner mig mer trygg och förberedd på hur jag kan hantera olika situationer som kan uppstå i mitt arbete."

Deltagare, Säkerhet i reception 2022

"Jag rekommenderar denna kurs till alla. Kursen har gjort att jag känner mig mycket mer bekväm i att hantera en hotfull situation utan att göra saken värre."

Deltagare, Hot och våld 2021