Säkerhetsutbildningar inom inbrottsskydd

SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder utbildningar inom mekaniskt skydd, inbrottslarm och kamerabevakning CCTV. Utbildningarna är baserade på SSF-normer och vänder sig till en bred målgrupp, från projektörer och installatörer till kravställare och upphandlare. Utbildningarna ger kunskap om regelverk, säkerhetsnivå och anpassning till verksamhetens behov. Utbudet av utbildningar är brett och varierande, det finns allt från kortare webbinarium till mer omfattande utbildningar inför certifiering.

"Jag fick en bra förståelse för regelverket SSF 130, vilket är viktigt för att kunna projektera och installera inbrottslarm på ett korrekt sätt."

Deltagare, Inbrottslarm 2023.

"Utbildningen var mycket givande och det gav mig de kunskaper jag behövde för att kunna certifiera mig, rekommenderar varmt!"

Deltagare, Behörig ingenjör 2023