Inbrottslarm

För vissa verksamheter kan det finnas krav på inbrottslarm från exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter.