Övergripande säkerhetsutbildningar

SSF Stöldskyddsföreningens övergripande säkerhetsutbildningar riktar sig till olika målgrupper. Säkerhet Bas, Säkerhetssamordnare och Säkerhetschef är våra tre övergripande säkerhetsutbildningar som länkar i varandra på ett naturligt sätt. Det ger dig möjlighet att gå den som bäst passar dina behov och förkunskaper samt skapar förutsättningar för en långsiktig kompetensutveckling.

”Utbildningen har gett mig ökat självförtroende och öppnat många dörrar. Ska du gå en Säkerhetschefsutbildning så är det den här!”

Deltagare, Säkerhetschef 2020

”Utbildningen har gett mig ett bredare perspektiv över säkerhet och utökad förståelse för mina kunders utmaningar.”

Deltagre, Säkerhetschef 2022