Lås och beslag

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 21, 2019)

Krav, klassning och provmetoder för lås finns i normen SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter för fast montering.

Godkänd låsenhet

Godkänd låsenhet är ett etablerat begrepp som avser komplett låsenhet och beskrivs i normen SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter för fast montering klassning, krav och provningsmetoder.

För att uppfylla kravet ska hela enheten och ingående produkter tillsammans och var för sig uppfylla kraven i klass 3 enligt SS 3522. Låsen delas in i sju klasser efter deras inbrottsskyddande egenskaper och funktion samt metod för utrymning/utgång.

En godkänd låsenhet består av:

 • Låshus, antingen cylinderlåshus eller tillhållarlåshus. Det omfattar även flerpunktslås.
 • Låscylinder
 • Säkerhetsslutbleck
 • Förstärkningsbehör
 • Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska eller elektromekaniska.

Omfattningen av kraven är:

 • Hållfasthet och prestandakrav, t ex antal spärrelement enligt SS-EN standard
 • Dyrkning och manipulering
 • Manuella och/eller elektriska angrepp
 • Funktionskrav
 • Medveten handling och indikering
 • Behörighet att manövrera låset från ut- och insida
 • Direktmanövrerat
 • Kraven verifieras genom provning och certifiering.

För vissa produkter, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa inställningar aktiverade.

Klassindelning SS3522

Klass 1ALåsenhet för användning, där kravet på inbrottsskydd från dörrens utsida är lägre än kraven för klass 1B, 2A, 2B, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Klass 1B Låsenhet för användning, där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är högre än i klass 1A men fortfarande lägre än i klass 3, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Klass 2A Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Exempel: Lägenheter utan annan entréväg.

Klass 2B Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utrymning med krav på klassificerat utrymningsbehör enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125.

Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottsskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.

Klass 3 Låsenhet där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

Exempel: Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är rekommenderad låsning även för bostäder.

Klass 4 Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 3.

Klass 5 Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 4.

 • Elektromekanisk låsning
 • Elektroniskt manövrerade lås, låshus och slutbleck används till exempel där dörren styrs av ett passersystem.

Elektriskt manövrerade lås och slutbleck samt mekatronik-cylindrar ska uppfylla kraven i SSF 3522 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – för att kunna ingå i en godkänd låsenhet.

Vill du veta mer? Gå en kurs!

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)