Lås och beslag

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 14, 2021)

Krav, klassning och provmetoder för lås finns i normen SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter, samt i normen SSF 3523 - Digitala låsenheter.

Godkänd låsenhet

Godkänd låsenhet är ett etablerat begrepp som avser komplett låsenhet och beskrivs i normen SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter, samt i normen SSF 3523 – Digitala låsenheter med inbrottsskyddande egenskaper.

I normerna anges krav på inbrottsskydd från dörrens utsida samt krav på manövrering från dörrens insida som ställs på låsenheter.

Låsenheten bestående av ett antal produkter, mekaniska eller elektriskt/digitalt manövrerade låshus, mekaniska eller elektriskt/digitalt manövrerade slutbleck, mekaniska eller mekatronik cylindrar samt förstärkningsbehör.

För att uppfylla kravet för godkänd låsenhet ska hela låsenheten och dess ingående produkter tillsammans och var för sig uppfylla kraven i klass 3 enligt SS 3522 eller klass S3 enligt SSF 3523.

Låsenheten delas in i olika klasser efter deras inbrottsskyddande egenskaper och funktion samt metod för utrymning/utgång.

Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är rekommenderad låsning även för bostäder men det kan finnas undantag!

Där krav på utrymning finns kan låsenhet i klass 2B (enligt SSF 3522) eller klass S2 (enligt SSF 3523) användas om inte annat krävs av t.ex. försäkringsbolag.

Klass 2B och klass S2 låsenheter har samma krav på inbrottsskydd från dörrens utsida som för klass 3 och klass S3, men manövrering (öppning) från dörrens insida kan enkelt göras via klassificerat utrymningsbehör enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125. Klass 3 låsenhet öppnas med nyckel eller kod från insidan.

Kontrollera alltid vad försäkringsbolag/kravställare har för krav på låsenhet innan du förändrar något!

Välj alltid en certifierad låsenhet!

Att låsenheten är provad och uppfyller krav enligt SSF normer/försäkringskrav garanteras genom så kallad tredjeparts certifiering. Det innebär att en oberoende part kontrollerar att provning mm har skett på ett korrekt sätt och med ett godkänt resultat.

Leta därför alltid efter certifikatsmärke som visar att låsenheten uppfyller krav mot den klass som du/ditt försäkringsbolag kräver.

För vissa produkter, främst elektromekaniska/digitala med många olika funktioner, finns det begränsningar i vilka funktioner som får aktiveras för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa, men inte alla, inställningar aktiverade.

En godkänd låsenhet består av:

 • Låshus, antingen cylinderlåshus eller tillhållarlåshus. Det omfattar även flerpunktslås.
 • Låscylinder
 • Säkerhetsslutbleck
 • Förstärkningsbehör
 • Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska eller elektromekaniska/digitala.

Omfattningen av kraven är:

 • Hållfasthet och prestandakrav, t ex antal spärrelement enligt SS-EN standard
 • Dyrkning och manipulering
 • Manuella och/eller elektriska angrepp
 • Funktionskrav
 • Medveten handling och indikering
 • Behörighet att manövrera låset från ut- och insida
 • Direktmanövrerat
 • Kraven verifieras genom provning och certifiering.

För vissa produkter, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa inställningar aktiverade.

Klassindelning enligt SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter samt SSF 3523 – Digital låsenhet

SSF 3522 Klass 1A: Låsenhet för användning, där kravet på inbrottsskydd från dörrens utsida är lägre än kraven för klass 1B, 2A, 2B, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

SSF 3522 Klass 1B: Låsenhet för användning, där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är högre än i klass 1A men fortfarande lägre än i klass 3, samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

SSF 3523 Klass S1: Låsenhet för användning där krav på inbrottsskydd och kommunikation från dörrens utsida är lägre än i klass S2 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

 • SSF 3522: Lägst klass 1B
 • SSF 1075 avsnitt 5.2, 5.3, 5.4: Lägst klass B
 • prEN 16867 avsnitt 4.7: Lägst grade A

Klass 2A: Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

Exempel: Lägenheter utan annan entréväg. OBS! kontrollera försäkringskrav!

Klass 2B: Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utrymning med krav på klassificerat utrymningsbehör enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125.

Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottsskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.

SSF 3523 Klass S2: Låsenhet för användning där krav på inbrottsskydd och kommunikation från dörrens utsida är samma som kraven för klass S3 samt där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning.

 • SSF 3522: Lägst klass 2
 • SSF 1075 avsnitt 5.2, 5.3, 5.4: Lägst klass D
 • prEN 16867 avsnitt 4.7 Lägst Grade C

Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottsskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.

SSF 3522 Klass 3: Låsenhet där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

Exempel: Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är rekommenderad låsning även för bostäder.

SSF 3523 Klass S3: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd, kommunikation och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning.

 • SSF 3522: lägst klass 3. Krav på direkt manövrering undantaget
 • SSF 1075 avsnitt 5.2, 5.3, 5.4: Lägst klass D
 • prEN 16867 avsnitt 4.7 lägst grade C

SSF 3522 Klass 4: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 3.

OBS! SSF 3523 saknar motsvarighet till SSF 3522 Klass 4!

SSF 3522 Klass 5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 4.

SSF 3523 Klass S5: Låsenhet för användning där kraven på inbrottsskydd, kommunikation och behörig manövrering är högre än klass S3.

 • SSF 3522: klass 5. Krav på direkt manövrering undantaget
 • SSF 1075 avsnitt 5.2, 5.3, 5.4: klass E
 • prEN 16867 avsnitt 4.7 grade D

Vill du veta mer? Gå en kurs!

Inbrottsskydd

Alla Inbrottsskydd (5)