Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Omvärlden förändras. Den nya Säkerhetsskyddslagen kommer ställer långt gångna krav på att säkerställa skyddet av informationstillgångar. 

Kursen Säkerhetsskydd - introduktion ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.

I kursen får du lära dig om lagstiftningen, hotbilder, tillträdesbegränsning, informationssäkerhet och om hur du genomför en god säkerhetsskyddsanalys utifrån de krav som lagar och regelverk ställer, och mycket mer. Säkerhetsskyddsanalysen har en central roll och ska leda till slutsatser om hur säkerhetsskyddet i en verksamhet bör utformas.

Under kursen tar vi bl.a. upp att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser som kompetens. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver kännedom om säkerhetsskydd – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Exempelvis med befattningar som säkerhetschefer, chefer i olika typer av verksamheter, personer som arbetar med personalfrågor samt leverantörer av säkerhet, men även säljare, projekterare med flera går kursen.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
27 sep Göteborg
18 nov Stockholm
Utbildningens längd
1 dag
Kursavgift
8 900 kr
exkl moms, måltider och boendekostnad