SSF Normabonnemang

Publicerad: juli 5, 2019 (Senast uppdaterad december 15, 2023)

I en värld där säkerhetsrisker och teknologiska framsteg ständigt utvecklas, är det viktigt att hålla sig uppdaterad med aktuella normer och regelverk inom säkerhetsområdet.  Här kommer SSF:s normabonnemang in som en ovärderlig resurs.  Med våra olika normabonnemang får du tillgång till en samling av aktuella och nödvändiga SSF-normer för att hålla dig och din verksamhet ständigt uppdaterad.

SSF:s nya företagsabonnemang möjliggör ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för flera användare att hålla sig uppdaterade om säkerhetsnormer inom organisationen. Läs mer om företagsabonnemang och kontakta oss om det låter som något för er.


SSF:s normabonnemang är en värdefull resurs för alla som arbetar med säkerhet, oavsett om du är tillverkare, leverantör, säkerhetsansvarig, arkitekt, projektör, försäkringsbolag, kravställare eller upphandlare.

Tillverkare och leverantörer behöver normabonnemang för att säkerställa att deras produkter och tjänster uppfyller branschstandarder och kundkrav. Detta är viktigt för att kunna konkurrera på marknaden och för att bygga upp ett förtroende hos kunderna.

Säkerhetsansvariga behöver normabonnemang för att ha kunskap om de senaste normerna för att effektivt kunna planera och implementera säkerhetsåtgärder. Detta är viktigt för att skydda människor och egendom.

Arkitekter och projektörer behöver normabonnemang för att säkerställa att byggnadsplaner och säkerhetssystem uppfyller aktuella standarder och normer. Detta är viktigt för att skapa säkra och trygga miljöer.

Försäkringsbolag behöver normabonnemang för att utveckla adekvata riskbedömningsstrategier och policys. Detta är viktigt för att kunna erbjuda sina kunder rätt typ av försäkringar.

Kravställare behöver normabonnemang för att kunna ställa rätt krav på kvalitet, säkerhet och prestanda. Detta är viktigt för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller de behov som finns.

Upphandlare behöver normabonnemang för att säkerställa att de produkter och tjänster de anskaffar uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Detta är viktigt för att skydda organisationens tillgångar och medarbetare.