Säkerhet bas – Utbildning

Säkerhetsutbildningen vi rekommenderar alla att gå.
Anmäl dig nu

Säkerhetsutbildningen vi rekommenderar alla att gå

Söker du en grundläggande utbildning inom säkerhet? Det här är utbildningen som ger dig goda kunskaper om säkerhet och säkerhetslösningar. Ett enkelt och billigt sätt för företaget att skydda sig. Vi på SSF anser att utbildningen är så viktig att vi erbjuder dig att ta med en kollega utan extra kostnad*.

Vår kanske viktigaste utbildning inom säkerhet

Säkerhetsmedvetenhet är viktigt nästan oavsett vad du arbetar med. Med goda baskunskaper har du lättare att förstå hur säkerhetsarbetet bör drivas, eller möjligheter att specialisera dig efter hand. Ju fler av dina medarbetare som går den här utbildningen, desto bättre kommer säkerheten att fungera på ditt företag. Detta är anledningen till att SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder dig att ta med en kollega utan extra kostnad. För ett tryggare samhälle.

Om utbildning inom säkerhet

Vår utbildning i säkerhet äger rum under två dagar, där du får god översikt kring hur du som säkerhetshandläggare eller säkerhetsansvarig planerar säkerhetsarbetet, samtidigt som du stärker din kompetens för att genomföra riskanalyser.

Du lär dig hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och hur du själv kan utföra riskanalyser och delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Dessutom går vi igenom de lagar, krav och regler som påverkar säkerhetsarbetet.

Vilka vänder sig vår utbildning inom säkerhet till?

Utbildningen vänder sig till alla som behöver goda kunskaper om säkerhet, inte minst säkerhetshandläggare som ansvarar för övergripande säkerhetsfrågor. Likaså chefer i olika typer av verksamheter, personer som arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor, samt leverantörer av säkerhet, säljare, projekterare etc.

*Erbjudandet gäller under hela 20212och avser två personer från samma företag. Vid anmälan – skriv “Gå 2 för 1i övriga kommentarer.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

11 apr 2022, Online

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

16 800 exkl. moms

Utbildningens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning
  • Elektroniska och mekaniska skyddsåtgärder
  • Kamerabevakning och GDPR
  • Krav, lagar, regler och juridiska befogenheter
  • Riskanalys Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Riskanalys/metod och övning

Utbildningens mål

Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.

Utbildningens längd

2 dagar.

Datum och plats

11-12 april 2022, online.

Föreläsare

Tomas Devenyi, Säkerhetskonsult Ancoris Security

Tommy Sköld, Senior säkerhetskonsult Projsec AB

På vårens tillfälle kommer endast Tomas föreläsa.

Kursavgift

16 800 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Handboken Praktisk Säkerhet och Översiktstabellen för normen SSF 200 ingår som kurslitteratur (värde 445 kr).

Mer information:

Elin Ljungström
08-783 75 35
elin.ljungstrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursen kan beställas som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!

*Erbjudandet gäller två personer från samma företag. Vid anmälan – fyll i en anmälan för respektive deltagare och skriv “Gå 2 betala för 1” i rutan Övriga kommentarer.

Kursanmälan SSF Säkerhet Bas

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Anmäl dig nu