Säkerhet bas – Utbildning

Säkerhetsutbildningen vi rekommenderar alla att gå.
Boka utbildningen

Säkerhetsutbildningen vi rekommenderar alla att gå

Söker du en grundläggande utbildning inom säkerhet? Det här är utbildningen som ger dig goda kunskaper om säkerhet och säkerhetslösningar. Ett enkelt och billigt sätt för företaget att skydda sig. Vi på SSF anser att utbildningen är så viktig och erbjuder därför vårt förmånligaste pris.

Vår kanske viktigaste utbildning inom säkerhet

Säkerhetsmedvetenhet är viktigt nästan oavsett vad du arbetar med. Med goda baskunskaper har du lättare att förstå hur säkerhetsarbetet bör drivas, eller möjligheter att specialisera dig efter hand. Ju fler av dina medarbetare som går den här utbildningen, desto bättre kommer säkerheten att fungera på ditt företag. Detta är anledningen till att SSF Stöldskyddsföreningen erbjuder dig just den här utbildningen till vårt förmånligaste pris. För ett tryggare samhälle.

Om utbildning inom säkerhet

Vår utbildning i säkerhet äger rum under två dagar, där du får god översikt kring hur du som säkerhetshandläggare eller säkerhetsansvarig planerar säkerhetsarbetet, samtidigt som du stärker din kompetens för att genomföra riskanalyser.

Du lär dig hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och hur du själv kan utföra riskanalyser och delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Dessutom går vi igenom de lagar, krav och regler som påverkar säkerhetsarbetet.

Vilka vänder sig vår utbildning inom säkerhet till?

Utbildningen vänder sig till alla som behöver goda kunskaper om säkerhet, inte minst säkerhetshandläggare som ansvarar för övergripande säkerhetsfrågor. Likaså chefer i olika typer av verksamheter, personer som arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor, samt leverantörer av säkerhet, säljare, projekterare etc.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

2 maj 2024, Stockholm

4 Nov 2024, Stockholm

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

10 250 exkl. moms

Kontakt

Utbildningens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning
  • Elektroniska och mekaniska skyddsåtgärder
  • Kamerabevakning och GDPR
  • Krav, lagar, regler och juridiska befogenheter
  • Riskanalys Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Riskanalys/metod och övning

Utbildningens mål

Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.

Utbildningens längd

2 dagar.

Datum och plats

2-3 maj 2024, Stockholm

4-5 november 2024, Stockholm

Kursledare

Tomas Devenyi, säkerhetskonsult Ancoris Security är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Tommy Sköld, Senior säkerhetskonsult Projsec AB har drygt 25 års erfarenhet av fysiska och elektroniska skyddsåtgärder för byggnader och lokaler. Han är en ofta sedd föreläsare på olika utbildningar, mässor och andra evenemang i säkerhetsbranschen. Tommy har ett förflutet som konsult, rådgivare och utbildare hos SSF och han har fortsatt att stötta oss med sin kunskap även efter sin anställning. Idag arbetar han som senior säkerhetskonsult hos Projsec AB, en del av Briab.

Kursavgift

10 250 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Handboken Praktisk Säkerhet ingår som kurslitteratur (värde 518 kr).

Mer information:

Elin Ljungström
08-783 75 35
[email protected]

Kursen kan beställas som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!

Boka utbildningen