Områdesskydd

Ett områdesskydd ska markera en gräns för att förhindra obehöriga att beträda det skyddade området och att skydda egendom som förvaras utomhus inom det inhägnade området.