Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Kraven på professionen säkerhetschef ökar. Samtidigt som frågorna blir allt mer komplexa går utvecklingen av nya säkerhetslösningar allt snabbare. Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågorna genomsyrar din organisation.

SSF Säkerhetschef är en ettårig diplomutbildning som strävar efter en helhetssyn – säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, case-studier och ett projektarbete. Målsättningen är att göra ditt tunga säkerhetsansvar lite lättare att hantera. Dessutom får du ett nätverk med verksamma från andra branscher. De kan bidra med unika erfarenheter och lösningar, men också bli viktiga kontakter under hela din karriär.

Läs kursbladet - SSF Säkerhetschef

Du kan läsa mer om utbildningen SSF Säkerhetschef i kursbladet.
Kursblad för SSF Säkerhetschef 2019

Varför välja SSF?

  • Ettårig diplomutbildning som stärker din kompetens och konkurrenskraft.
  • Tydliga krav på deltagarnas förkunskaper.
  • Erfarna föreläsare som har kunskap, erfarenhet och är aktiva inom sitt ämnesområde.

Målgrupp

Våra deltagare är säkerhetschefer/ansvariga eller personer som idag har en ledande roll i organisationens säkerhetsarbete. En viktig framgångsfaktor är att alla deltagarna är på samma kunskapsnivå från start, vilket ger erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas spetskompetenser.

Idag och i framtiden: Att vara säkerhetschef idag och i framtiden är att ha förmågan att ständigt vara öppen för nya utmaningar och kännedom/analys av omvärlden då hotbilder och risker ständigt förändras, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
17 sep Stockholm
Utbildningens längd
27 dagar, uppdelat på nio delkurser
Kursavgift
96 500 kr
exkl. moms
Kontakt

Maria Dahlstedt
08-7837534
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Huge Fastigheter AB förbättrar ständigt bygg- och förvaltningsprocesser och nu har turen kommit till kameraövervakning som hittills saknat projekteringsanvisningar. Med stor effektivitet kunde vi en och samma dag samla egen personal och även ett antal externa intressenter för att börja arbetet i rätt ordning. Kursen levererades med stor träffsäkerhet i förhållande till våra behov och vi är mycket nöjda.
Rolf Trelje
Säkerhetschef
Huge Fastigheter AB
Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.
Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun

Kvalitetssäkring

SSF Säkerhetschef kvalitetssäkras genom en Advisory board, som utses av SSF Stöldskyddsföreningen. Medlemmarna utses med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen ska spegla både privat och offentlig sektor.
Läs mer

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter mm på www.sbsc.se. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen SSF 1071– Certifierad säkerhetschef.