Säkerhetschef – Utbildning

Arbetar du som säkerhetschef eller säkerhetsansvarig och vill bli diplomerad? SSF Säkerhetschef är en diplomutbildning som stärker din kompetens. Vi kombinerar traditionell klassrumsföreläsning med digitala självinlärningsdelar. Första klassrumsträffen: 12 oktober.
Kontakta oss

Nyhet! Delar av utbildningen är på distans.

Kraven på professionen säkerhetschef ökar. Samtidigt som frågorna blir allt mer komplexa går utvecklingen av nya säkerhetslösningar allt snabbare. Avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med säkerhet är en förståelse för hur säkerhetsfrågorna genomsyrar din organisation.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Om utbildningen Säkerhetschef

Önskar du bli diplomerad säkerhetschef? Vår säkerhetschefsutbildning är en diplomutbildning som strävar efter en helhetssyn – säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, case-studier och ett projektarbete. Med SSF:s utbildning Säkerhetschef är målsättningen att göra ditt tunga säkerhetsansvar lite lättare att hantera. Dessutom får du ett nätverk med verksamma från andra branscher. De kan bidra med unika erfarenheter och lösningar, men också bli viktiga kontakter under hela din karriär. Att vara säkerhetschef idag och i framtiden är att ha förmågan att ständigt vara öppen för nya utmaningar och kännedom/analys av omvärlden då hotbilder och risker ständigt förändras, samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare.

Läs mer om utbildningen i vårt kursblad

Varför välja SSF:s säkerhetschefsutbildning?

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen är den ledande aktören för utbildning inom säkerhetsområdet och vi utvecklar kontinuerligt innehåll och pedagogik i våra utbildningar. Utbildningarna är framtagna i ett nära samarbete med näringslivet, och ett flertal intresse­organisationer. De utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att vara anpassade till aktuella hotbilder.

Vi har även uppdaterat utbildningen så att du som deltagare kan genomföra en tredjedel av utbildningen på distans, för att ge dig som deltagare mer flexibilitet.

Vem riktar sig utbildningen Säkerhetschef till?

Våra deltagare är säkerhetschefer/ansvariga eller personer som idag har en ledande roll i organisationens säkerhetsarbete. En viktig framgångsfaktor är att alla deltagarna är på samma kunskapsnivå från start, vilket ger erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas spetskompetenser.

Nytt koncept och vässad utbildning

Vi på SSF Stöldskyddsföreningen är den ledande aktören för utbildning inom säkerhetsområdet och vi ser det som vår uppgift att erbjuda attraktiva och aktuella utbildningar i framkant.

Nytt koncept för SSF Säkerhetschef

En riktigt bra nyhet för dig som deltar är att utbildningen har vässats inför årets start och vi har utvecklat ett nytt koncept, en lärande resa som bygger på blended learning. Det innebär att deltagare lär sig individuellt och via workshops, både online och i fysiskt klassrum tillsammans med våra lärare. Lärarna är specialister inom sina områden och noga utvalda för sin pedagogiska förmåga.

En tredjedel av utbildningen genomförs på distans, vilket ger mer flexibelt lärande. Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar.

SSF:s Advisory Board

Att hålla aktualitet och hög kvalitet i utbildningen över tiden är en självklarhet och vi utvecklar kontinuerligt säkerhetschefsutbildningens olika delar. Förutom vår egen kompetens tar vi hjälp av vårt Advisory Board när vi utvecklar SSF Säkerhetschef. Medlemmarna i Advisory Board delar med sig av värdefull kompetens, erfarenhet och insikt och bidrar till att SSF:s utbildning Säkerhetschef erbjuder det branschen efterfrågar. Medlemmarna utses av SSF med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen speglar både privat och offentlig sektor.

Medlemmar i Advisory Board på SSF:s utbildning Säkerhetschef

 • Anna-Karin Jonsson, Head of Protective Security, SEB Group Security
 • Annika Hahr, Säkerhetschef, H&M Sverige
 • Christina Boman, Säkerhetschef, SVT
 • Eva Dickner, Säkerhetsstrateg, SJ
 • Fredrik Gemzell, Säkerhetschef, Gröna Lund
 • Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen
 • Lotta Salomonsson, VD, Fairdeal Group
 • Lotta Thyni, Tf biträdande lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Eskilstuna
 • Markus Lahtinen, Forskare, Lunds Universitet
 • Per Löndahl, Säkerhetschef, Grand Hotel
 • Peter Klarström, Head of L&D at Scandinavian Risk Solutions
 • Peter Lilius, Säkerhetschef, Apoteket
 • Philip Schwab, Säkerhetschef, MSB

Utbildningen Säkerhetschef kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

12 okt 2021, Stockholm

Utbildningens längd

27 dagar, där vissa genomförs på distans.

Kursavgift

99 500 exkl. moms

Utbildningens innehåll

 • Du får en helhetssyn inom säkerhetsämnena samt ämnen inom affärsmannaskap.
 • Du får verktyg för hur och varför säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten.
 • Utbildningen bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras med övningar, case-studier och projektarbete.
 • Du som efter genomförd utbildning har uppfyllt grundkrav på närvaro, prov, projektarbete blir diplomerad.

Krav för diplomering

 • För diplomering krävs att;
 • samtliga e-learningmoduler och digitala inlämningsuppgifter är genomförda,
 • samtliga delprov är godkända
 • projektarbetet godkänns av examinatorerna,
 • du vid undervisningen;
   • är väl förberedd och har högt engagemang,
   • har minst 70 % närvaro.

Mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper för att;

 • kunna driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete,
 • kunna leda och genomföra organisationens säkerhets- och riskhanteringsarbete,
 • kunna tillämpa lagstiftningen på säkerhetsområdet,
 • göra säkerhetsfrågan till en viktig del av din organisations verksamhet.

Omfattning och upplägg

Vi har utvecklat ett nytt koncept, en lärande resa som bygger på blended learning. Det innebär att deltagare lär sig individuellt och via workshops, både online och i fysiskt klassrum tillsammans med våra lärare. Lärarna är specialister inom sina områden och noga utvalda för sin pedagogiska förmåga.

En tredjedel av utbildningen genomförs på distans, vilket ger mer flexibelt lärande. Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar.

Datum och plats

Första klassrumsträffen: 12 oktober 2021 i Stockholm

Kursen avslutas med examination den 17 och 18 maj 2022.

Föreläsare

Du kan läsa mer om våra olika kursledare i kursbladet för SSF Säkerhetschef. Alla våra kursledare är specialister inom sina områden och vi har noga valt dem för sin pedagogiska förmåga.

Kursavgift

99 500 exkl moms.
Tidigare deltagare på SSF Säkerhetssamordnare får 15% rabatt på kursavgiften.

Mer information

Maria Dahlstedt
08-783 75 34 
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan SSF Säkerhetschef

*uppgifterna är obligatoriska

 

 

Intresserad av SSF Säkerhetschef

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om SSF Säkerhetschef. *Uppgifterna är obligatoriska

– Huge Fastigheter AB förbättrar ständigt bygg- och förvaltningsprocesser och nu har turen kommit till kameraövervakning som hittills saknat projekteringsanvisningar. Med stor effektivitet kunde vi en och samma dag samla egen personal och även ett antal externa intressenter för att börja arbetet i rätt ordning. Kursen levererades med stor träffsäkerhet i förhållande till våra behov och vi är mycket nöjda.

Rolf Trelje
Säkerhetschef
Huge Fastigheter AB

– Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.

Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun

Lär känna några av våra kursledare

Günther Hiltmann

Günther Hiltmann är föreläsare på SSF Säkerhetschef, avsnittet för organisation och ledarskap. Günther har under 25 år arbetat med affärs-, verksamhetsutveckling och ledarskap och är specialist på att organisera en verksamhet för framgång, skapa lönsamma affärer, utveckla organisationskulturer som stödjer mål och vision, ledningsgruppsutveckling samt ledarskap. Passionen hos honom som kunskapsledare är att inspirera yrkesverksamma till professionell utveckling och framgång.


 

Olle Segerdahl

Olle Segerdahl är en rutinerad cybersäkerhetskonsult, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.


 

Chris Hellstrand

Chris Hellstrand är kriminalkommissarie och har mångårig utredningsvana i alla typer av brott, bl.a. vålds, tillgrepps- och bedrägeri, trafik, miljö o arbetsmiljöbrott. Tidigare chef Eko Bedrägerirotel, förundersökningsledare. Lärare och examinator Polishögskolan. Utbildat utredande poliser,förhörskurser, grundläggande juridik m.m. Han har haft ledarskaps och chefsutbildningar, samarbetat med säkerhetschefer i ett flertal ärenden.


 

Fredrik Hammarström
Fredrik Hammarström, VD och grundare till Valtam Group AB som inriktat sig mot operativ utredningsverksamhet. Fredrik har sin bakgrund från både bevakningsbranschen och Polismyndigheten där han arbetat med operativ utredningsverksamhet, spaning och personsäkerhetsarbete i lite mer än 20 år.


 

Lars Brodin
Lars Brodin

Lars Brodin är brandingenjör med en bakgrund inom räddningstjänsten. Lars har de senaste 18 åren arbetat på Brandskyddsföreningen, är sakkunnig inom bland annat systematiskt brandskyddsarbete och har skrivit flertalet böcker med fokus på brandsäkerhet. Lars är också aktiv i samarbetet med andra brandskyddsföreningar i Europa inom CFPA (Confederation of Fire Protection Associations) – Guideline commission.


 

Lotta Salomonsson

Lotta Salomonsson är VD och grundare av företaget Fairdeal Group, ett oberoende kompetensföretag som är specialiserade på inköp/upphandling inom bland annat Säkerhetsbranschen. Lotta har lång erfarenhet av upphandlingar, inköp och avtalsfrågor från både beställar- och leverantörssidan. Hennes specialistområden är affärsmannaskap, upphandling och inköp.


 

Ulrik Odén

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och andra organisationer med att implementera och underhålla god riskhantering, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. Ulrik är brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års erfarenhet av riskhantering. Helhetssyn, engagemang och lösningar som fungerar i verkligheten är ledord.


 

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är konsult med inriktning mot ekonomistyrning och hur verksamhetsansvariga kan arbeta med och ta fram beslutsunderlag med målet att öka organisationens effektivitet och i förlängningen dess lönsamhet. Vincent har 10 års erfarenhet av att utbilda säkerhetsansvariga med påståendet att ” Säkerhet är lönsamt men det är upp till säkerhetsavdelningen att visa detta”.


 

Eva Dickner

Eva Dickner arbetar på SJ och är ansvarig för förbättra och utveckla kontinuitetsarbetet i koncernen. Dessförinnan som säkerhetschef inom Skandia, IKEA och Axfood. Hon brinner för möten med människor och att skapa förståelse för de viktiga säkerhets- frågorna som om berör oss alla.


 

Tomas Devenyi

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet av säkerhetsutbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd.


 

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen arbetar som lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Utifrån ett lednings- och teknikperspektiv har Markus – i dialog med säkerhetsbranschen och säkerhetschefer – mångårig erfarenhet av frågor som rör teknikförändring inom säkerhetsbranschen samt säkerhetschefens roll och ökade professionalisering.


 

Andreas Wadström

Andreas Wadström kommer senast från 10. Psyopsförbandet där han arbeta med att utveckla funktionen psykologiska operationer under de senaste 8 åren. Andreas var där verksam som operativ-, stabs- och avdelningschef och har även engagerat sig i Försvarsutbildarna och Psyopsförbundet genom att föreläsa om informationspåverkan.


 

Mats Bohman

Mats Bohman är senior konsult på Practise Risk och arbetar främst med ledningsfrågor kopplat till kris, säkerhet och organisationsutveckling. Ett av hans stora intresseområden är att se helheten kopplat till kombinationen av strukturerade ledningsfrågor och planverk samt behovet av kultur och ledarskap. Innan Mats var med och grundade Practise var han utbildningschef på polisens Nationella Insatsstyrka.


 

Elin Richarz

Elin Richarz är VD och senior konsult på Practise Risk. Hon har lång erfarenhet av att bygga krisorganisationer och genom övning och utbildning vidareutveckla krishanteringsförmågan hos organisationens deltagare. Elin har varit ledare för alltifrån operativa momentövningar till stora nationella övningar. Elin kommer närmast från en tjänst som Corporate Crisis Manager för den statliga flygplatskoncernen Swedavia.


 

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg undervisar i arbetsrätt för SSF Stöldskyddsföreningen. Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal bolag, bl a ett börsbolag. Undervisar på bl a Stockholms universitet, IHM Business School samt Företagsuniversitetet. Han har mångårig erfarenhet av säkerhetsbranschen och har bl a varit styrelseledamot i Svensk BevakningsTjänst AB.


 

Hans
Hans Fornwall
Hans Fornwall är idag aktiv som konsult, föreläsare och moderator med fokus på affärsutveckling av individer, ledare och organisationer.
Har undervisat på Diplomerad SSF Säkerhetschef sedan första utbildningsomgången. Hans är civilekonom från Uppsala Universitet
och har tidigare arbetat med strategiskt förändringsarbete. Mångårig reklambyråerfarenhet som projektledare och strategic planner.


 


Mikael Hammarström
Mikael Hammarström arbetar som senior säkerhetskonsult på Knowit där skydd av samhällskritiska verksamheter ligger i fokus. Mikael har 20 års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet med säkerhetstekniska system som främsta specialområde. Inom detta område har Mikael en unik kunskapsbredd inom kamerabevakning med lång erfarenhet av teknisk support, utbildning, upphandling, projektering och kvalificerad rådgivning.

Villkor för utbildningen SSF Säkerhetschef

Din anmälan är bindande. Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart, men före startdatum medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande en halv utbildningsavgift. Om avanmälan sker efter utbildningsstart är deltagaren betalningsskyldig för hel utbildningsavgift. Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, på samma eller någon annan av SSFs utbildningar, i det öppna kursutbudet och som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg kan uppvisas debiteras ingen utbildningsavgift. Avanmälan sker skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan nyttja sin utbildningsplats kan efter överenskommelse med SSF överlåta platsen till en annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav. SSF förbehåller sig rätten att inte starta utbildningen om antalet anmälningar är för få. I dessa fall meddelar vi dig så snart vi kan.

Antagningskrav

Gymnasiekompetens samt att man under de senaste åren arbetat både praktiskt och administrativt med säkerhetsfrågor, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna har utgjorts av planering och ledning av säkerhetsarbete.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en Integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.c