SSF abonnemang!

Publicerad: oktober 14, 2021

Inför 2022 planerar vi att utöka och förändra vissa av abonnemangen för att ytterligare förenkla för brukaren.

Sedan snart 20 år har SSF erbjudit olika ämnesinriktade abonnemang där vi samlat SSF normer och svenska standarder (SS-EN) mm för enkel överblick och allt samlat på ett ställe.

I nuläget finns 5 olika abonnemang:

Inför 2022 planerar vi att utöka och förändra vissa av abonnemangen för att ytterligare förenkla för brukaren.

Dagens abonnemang är utformade för att passa alla målgrupper och innehåller ett brett utbud av normer och standarder. Normer och standarder (SS-EN) blir allt mer omfattande och speciellt kostnad för SS-EN ökar. För att fortsatt kunna hålla en rimlig prisnivå samt ett mer riktat innehåll planerar vi nu att dela upp abonnemangen ytterligare.

En stor del av abonnenterna utgörs av ”Behöriga Ingenjörer” inom områdena kamerabevakning, inbrottslarm samt låsanläggningar. För dessa grupper finns specifika normer och standarder som ingår i kraven på den behörige ingenjören.

Ambitionen är att under 2022 ta fram specifika abonnemang för dessa målgrupper, abonnemang som enbart innehåller de normer samt standarder som är nödvändiga för den behörige ingenjörens certifiering och arbete. Den som fortsatt önskar en bredare överblick av respektive ämnesområde kan fortsatt abonnera på de redan befintliga abonnemangen.

För att ytterligare förbättra tillgången samt för att snabbare kunna uppdatera abonnemangen kommer vi på längre sikt succesivt att övergå till enbart digitala abonnemang.