Normer

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut aktuella normer och regelverk inom säkerhetsområdet och för säkerhetsprodukter. Normer tas fram på områden där kravställarna anser att produkter/tjänster/personer bör motsvara en lägstanivå. Normerna ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder/användare i valet av leverantör. Normer finns på många områden i samhället, men de normer som publiceras av SSF Stöldskyddsföreningen omfattar enbart säkerhetsområdet, dock inte brand.

Normnyheter