Bevakning

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 21, 2019)

Bevakningsföretagen har flera lagar, föreskrifter, förordningar och normer att följa i sin verksamhet. Tillstånd för att bedriva bevakningsverksamhet utfärdas av Länsstyrelsen och kallas auktorisation av bevakningsföretag.

Bevakningsverksamhet

För att ytterligare kvalitetssäkra bevakningstjänsterna finns normen SSF 1063 Certifierat bevakningsföretag. Kraven avser företagets ledningssystem och personalens kompetens avseende praktisk erfarenhet, fackkunskap och utbildning.

Bevakningsföretagen erbjuder en rad tjänster, allt beroende på vilka behov ditt företag har.

Exempel på bevakningstjänster:

  • Stationär bevakning
  • Ronderande bevakning
  • Receptionstjänst
  • Områdesbevakning
  • Parkeringsövervakning
  • Larmutryckning med åtgärdsservice
  • Värdetransporter

Vill du veta mer? Gå en kurs!