Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Den 25 maj infördes Dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft 1 augusti 2018. Detta innebär förändringar för dig som arbetar kamerabevakning. Se till att certifiera dig så ökar ditt förtroende hos kunderna och du skapar en konkurrensfördel.

Behörig ingenjör – CCTV ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera och installera på rätt sätt. På bara 3,5 dagar lär du dig om de lagar som styr kamerabevakning och normen för kameraövervakning (SSF 1060) som du behöver inför certifieringen.

Bli en säkerhetsleverantör att lita på och få ett försprång mot konkurrenterna - i säkerhetsbranschen är trygghet en nyckelfråga.

Målgrupp

Kursen vänder sig till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats
3 dec Stockholm
Utbildningens längd
3,5 dagar
Kursavgift
19 800 kr
exkl moms

Certifiering

Certifieringen arrangeras av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering i anslutning till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter mm. Kraven för certifiering finns beskrivna i normen Behörig ingenjör – CCTV SSF 1062, utgåva 2.
Kontakta SBSC