Behörig ingenjör – Kamerabevakningssystem CCTV

Utbildning i kamerabevakning | SSF
Anmäl dig nu!

2018 infördes Dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft. Detta innebär förändringar för dig som arbetar med kamerabevakning. Bli behörig ingenjör inom kamerabevakning CCTV genom att certifiera dig, så ökar ditt förtroende hos kunderna och du skapar en konkurrensfördel.

Om utbildningen

Utildningen ger dig kunskaper du behöver för att kunna projektera och installera på rätt sätt. På bara 3,5 dagar lär du dig om de lagar som styr kamerabevakning och normen för kamerabevakning (SSF 1060) som du behöver inför certifieringen. Det här är kursen för dig som vill stärka din kompetens och bli mer attraktiv på en stadigt växande marknad.

Bli en säkerhetsleverantör att lita på och få ett försprång mot konkurrenterna – i säkerhetsbranschen är trygghet en nyckelfråga.

Vem riktar sig kursen Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem CCTV till?

Kursen vänder sig till installatörer och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

Kursen Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem CCTV kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

14 sep 2020, Göteborg

5 okt 2020, Malmö

Utbildningens längd

3,5 dagar

Kursavgift

Ordinarie pris: 21 600 exkl. moms

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad på 3,5 dagar med följande innehåll:

 • Nya Kamerabevakningslagen
 • Dataskyddsförordningen
 • SSF 1060,1061 och 1062
 • Elsäkerhetsföreskrifter
 • Svensk standard och europastandarder
 • Svensk författningssamling
 • Matematik och ellära
 • Projektering
 • Genomgång av olika system och komponenter, samt i vilka miljöer de olika produkterna ska användas

Kursens mål

 • Du har de nödvändiga kunskaperna för att klara examinationsprovet för certifiering till “Behörig ingenjör – Kamerabevakningssystem CCTV”
 • Du kan analysera systemets användningsområde
 • Du kan tillämpa innehållet i de SSF-regler och andra regelverk som reglerar projektering och installation av Kamerabevakningssystem CCTV-anläggninging

Kursens längd

3,5 dagar. Fjärde dagen endast förmiddag, därefter examination för den som önskar.

Datum och plats

14-17 september, Göteborg

5-8 oktober, Malmö

Utbildningen erbjuds som klassrumsundervisning om inte Folkhälsomyndigheten rekommenderar annat.

Föreläsare

Mikael Hammarström, Knowit AB, arbetar som senior säkerhetskonsult på Knowit där skydd av samhällskritiska verksamheter ligger i fokus. Mikael har 20 års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet med säkerhetstekniska system som främsta specialområde. Inom detta område har Mikael en unik kunskapsbredd inom kamerabevakning med lång erfarenhet av teknisk support, utbildning, upphandling, projektering och kvalificerad rådgivning.

Kursavgift

21 600 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Normer & regler – CCTV abonnemang, ingår som kursdokumentation i sex månader (värde 2 066 kr) Dessutom får du 15 % rabatt när du förlänger ditt abonnemang (värde 620 kr per år)

Mer information

Teeda Drammeh
08-783 7457
teeda.drammeh@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Behörig ingenjör – Kamerabevakningssystem CCTV

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och måltidspaket tillkommer. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.