Kamerabevakning – lagen, regelverk och tillämpningar

Ta med din kollega utan extra kostnad!* Nästa kurstillfälle: 5 maj 2020, Stockholm
Anmäl dig här!

Med kursen Kamerabevakning – lagen, regelverk och tillämpningar lär du dig kamerabevakningens roll i ett säkerhetssystem och vad ditt företag har för skyldigheter respektive möjligheter i samband med kamerabevakning.

Under kursen går vi igenom innehållet i de lagar som reglerar kamerabevakning samt delar av normen SSF 1060 och europastandarder, bl a förändringarna dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen innebär för dig som bedriver kamerabevakning. Vi tar upp praktiska tillämpningar och du ges möjlighet att få dina funderingar, frågeställningar och problem rörande kamerabevakning belysta. Värdefull kunskap oavsett om du är kravställare, användare, upphandlare eller leverantör av säkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till användare och upphandlare av kameraövervakningssystem samt även till installatörer, och projektörer hos anläggningsfirmor, säkerhetskonsulter m fl.

*Erbjudandet gäller under hela 2020 och avser två personer från samma företag. Vid anmälan – fyll i en anmälan för respektive deltagare och skriv “Så viktig att du får ta med en kollega utan extra kostnad!i rutan övriga kommentarer.

Kursen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

5 maj 2020, Stockhom

27 Nov 2020, Stockholm

Utbildningens längd

1/2 dag

Kursavgift

5 900 exkl. moms

Kursens innehåll

Under kursen går vi igenom innehållet i den nya kamerabevakningslagen, dataskyddsförordningen samt delar av SSF 1060 och europastandarder.

Du får lära dig mer om:

  • Nya Kamerabevakningslagen
  • Dataskyddsförordningen
  • Innehåll och upplägg i SSF 1060
  • Omfattning och delar av innehåll i Europastandards
  • Samspelet mellan SSF 1060 och Europastandards

Kursens mål

Du får bland annat svar på frågorna:

  • Var får jag övervaka?
  • Behöver jag ha tillstånd?
  • När måste jag skylta?
  • Får någon annan sköta övervakningen?

Kursens längd

1/2 dag

Datum och plats

5 maj 2020, Stockholm

27 November 2020, Stockholm

Föreläsare

Tomas Devenyi, Ancoris Security

Kursavgift

5 900 exkl moms

Kurslitteratur

Normen SSF 1060 ingår som kurslitteratur (värde 574 kr).

Mer information

Maria Åström
08-783 74 57
maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan till Kamerabevakning - lagar, regelverk och tillämpningar

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.