Inbrottslarm – projektering, installation och upphandling

Nästa kurstillfälle: 28 april 2020
Anmäl dig här!

Det ställs stora krav på dig som projekterar, installerar eller upphandlar larmsystem då det är många faktorer att ta hänsyn till.

Rätt projekterat och installerat erbjuder inbrottslarmet ett bra komplement till andra skyddsåtgärder. Vår utbildning gör dig införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem. Från kännedom om SSF 130 till övergripande kunskap om projektering och installation, för att med dessa kunskaper som grund anpassa inbrottslarmet till dina krav på säkerhet.

Vad ingår i SSF:s utbildning Inbrottslarm – projektering, installation och upphandling?

Utbildningen pågår i två dagarna och tar avstamp i regelverket SSF 130 ”Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning”, som används som kurslitteratur och ingår i kurspriset. 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med olika typer av inbrottslarm och som behöver bättre kunskap vid planering och beslut om skyddsåtgärder, samt för dig som behöver ha insikt i och förståelse för vad regelverket SSF 130 innehåller.

Vår utbildning i Inbrottslarm kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov

Kursstart och plats

28 apr 2020, Stockholm

Utbildningens längd

2 dagar

Kursavgift

15 800 exkl. moms

Kursens innehåll

  • Larm – komponenter, funktioner, uppbyggnad och systemlösningar
  • Inbrottslarm
  • Överfallslarm
  • Inpasseringssystem
  • Övningar i larmprojektering
  • Lagar och regelverk för larmanläggningar (inbrottslarm)

Kursens mål

  • Du känner till hur larmanläggningar fungerar och har god kunskap om hur du ska projektera och upphandla larmsystem.
  • Du är väl införstådd med larmets roll i ett säkerhetssystem, vet hur olika larm är uppbyggda och hur de fungerar.
  • Du känner till innehållet i och kan använda gällande regelverk

Kursens längd

2 dagar.

Datum och plats

28-29 April 2020

Kursavgift

15 800 exkl moms.

Kurslitteratur

Normen SSF 130 ingår som kurslitteratur (värde 780 kr).

Föreläsare

Gunnar Green, Securicon

Mer information

Maria Åström
08-783 7457
maria.astrom@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Inbrottslarm

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.