Hur kan vi hjälpa till?

Stölder i vind- och källarförråd ökar

2020 minskade inbrotten i villor och radhus medan inbrott i vind- och källare ökade. Enligt januaris statistik från Brå så håller trenden i sig även i början av det nya året.

Stölder i vind- och källarförråd ökar

Villa och radhusinbrotten minskade med 40%. Samtidigt ökar inbrott i vind- och källare i samma utsträckning. Det betyder att inbrott som helhet ligger på samma nivå som föregående år. Pandemin kan ha en betydande roll i förflyttningen av inbrottsstatistiken.

Se över dina förråd och inventera vad det är du förvarar, har du värdefulla föremål i dessa utrymmen bör du stuva om dessa till ett säkrare förvaringsutrymme. Gå även igenom dina lås och se om dessa behöver bytas ut.

För mer tips och råd – läs vår säkerhetsguide: Vind och källare