SSF DNA-märkning Cykel Företag

399 kr

Skydda företagets cykel mot stöld med SSF Cykel-märkning. Den innehåller flera lager av stöldskyddsmärkning som gör det svårt för tjuven att avidentifiera cykeln vid eventuell stöld.

När du köper produkter från SSF bidrar du till rådgivning, initiativ, och tjänster som ger alla rätten att leva tryggt.

SSF Cykel-märkning innehåller flera lager av stöldskyddsmärkning och består av MärkDNA med mikropunkter, UV-etsningskod, samt ID-dekal med QR-kod. Detta gör det nästintill omöjligt för tjuven att avidentifiera cykeln, vilket kan ha en avskräckande effekt, eftersom märkta föremål alltid är mer riskabla att hantera för tjuvar och hälare, då den rätta ägaren enkelt kan spåras.

Observera att varje SSF Cykel-märkning endast är avsedd för en cykel.

Märksatsen innehåller

• 1 behållare med 2ml limblandning med unik DNA-kod samt ca 500 st mikropunkter

• 4 schabloner för UV-etsning med unikt ID-nummer

• 1 behållare med UV-etsningsvätska och påstrykare

• 1 QR-kod dekal med unikt ID-nummer

• 1 varningsdekal

• Registreringskoder

• Bruksanvisning

Så fungerar märkningen

Eftersom märkningen görs i flera olika lager med lättavlästa ID-koder, ger man Polisen möjlighet att snabbt kunna fastställa ägarskap och ev. kvarhålla en gärningsman eller för att identifiera en ägare så att upphittat gods kan återlämnas.

Enkelt att göra märkningen

Märkningen görs i olika steg där man b.la. penslar MärkDNA på cykelns olika delar samt att man penslar en UV-etsningsvätska på stansade ID-schabloner och klistrar dekalen med QR-kod och varningsdekalen väl synliga. En utförlig bruksanvisning finns bifogad i förpackningen. (se även längre ned).

Enkelt för Polisen att avläsa

Både DNA-märkningen och UV-etsningens kod reagerar på UV-ljus, vilket gör det enkelt för Polisen att hitta märkningen med deras UV-lampor. SSF DNA-märkning innehåller dessutom s.k. mikropunkter som kan avläsas på plats med ett handmikroskop. Detta tillsammans med UV-etsningskoden och QR-koden gör att man har flera, direkt synliga koder för att kunna göra en snabb identifiering.

Nästintill omöjlig att ta bort

SSF Cykel-märkning innehåller MärkDNA som är nästintill omöjlig att ta bort då det räcker med endast 100 molekyler av blandningen för att ta fram DNA-koden. Detta i kombination med de 100-tals mikropunkterna som också penslas på, samt den permanenta UV-etsningen, gör det mycket komplicerat att försöka avlägsna märkningen.

Internationellt spårbar

De unika DNA- QR-, UV-etsning- och mikropunktkoderna i din märksats ökar betydligt din chans att få tillbaka din cykel samtidigt som märkningen har en förebyggande brottseffekt då en märkt cykel är mycket svårare för en tjuv att sälja vidare, även internationellt, vilket har en avskräckande effekt.

Registrering

Du registrerar själv din SSF Cykel-märkning i den internationella databasen och din cykel blir då internationellt spårbar för Polisen under obegränsad tid, utan årsavgifter.

Att sälja en cykel märkt med SSF Cykel-märkning

Vill du sälja din SSF-märkta cykel kan du göra ett fullständigt ägarbyte i den internationella databasen. Den tillträdande ägaren betalar en överlåtelseavgift för att bli registrerad som ny ägare och du avförs då helt och hållet som ägare till cykeln. Vill den nya ägaren till cykeln inte betala överlåtelseavgiften kommer du att stå kvar som ägare till cykeln i databasen.

Frågor och svar

Jag har tidigare hört talas om att jag kan DNA-märka min cykel. Varför ska jag välja er utökade märkmetod?

Vår DNA-märkning är i sig en pålitlig märkmetod där polisen kan söka en ägare genom att avläsa en mikropunkt eller genom att ta prov på DNA-koden och skicka det till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra en ägare.

SSF Cykel-märkning innehåller däremot fyra olika sorters märkningar bestående av MärkDNA med mikropunkter, UV-etsning av ID-kod, samt en QR ID-kod, som tillsammans ger en avancerad stöldskyddsmärkning i flera lager. Tre utav de nämnda märkningarna kan dessutom avläsas på plats av polisen, vilket avsevärt påskyndar en identifiering. En snabb identifiering av en ägare är av yttersta vikt för att kunna bevisa att gods är stulet och därmed kunna kvarhålla förövare för vidare utredning.

Varför kan jag bara märka en cykel per märksats?

Märkningen är framtagen och anpassad till att märka endast en cykel per märksats då märkningen görs i flera lager och varje variant av ID-kod i märkningen hör ihop och kan bara registreras tillsammans på ett och samma föremål. Skulle man fördela märkningen mellan flera cyklar blir den inte giltig och inte heller överlåtningsbar.

Kan jag använda mig av SSF-Cykelmärkning till min moped eller scooter?

Nej, märkningen är framtagen och anpassad till enbart cyklar och el-cyklar. Andra produkter kan inte registreras i databasen på ett korrekt sätt.

Är UV-etsningen med sin ID-kod helt osynlig för blotta ögat?

Märkningen är mycket diskret och kan bara svagt uppfattas av blotta ögat, men lyser upp starkt i blått sken när den belyses med en UV-lampa.

På vilka material kan UV-etsningen användas?

UV-etsningen fungerar på målade och lackade ytor på cykeln, samt på kolfiber.

Hur kan UV-etsningens ID-kod synas för polisen, när jag själv inte ser den?

Den unika ID-koden blir synlig för polisen i ljuset av en UV-lampa.

Kan jag använda överbliven MärkDNA med mikropunkter till att märka andra föremål än min cykel?

Nej, all MärkDNA med mikropunkter, UV-etsnings koderna och QR-koden är knutna till just din cykel-märkning. All märkning av andra föremål kommer inte att kunna knytas till dig som ägare.

Kan vem som helst få reda på en ägare till en cykel genom att skanna QR-koden?

Nej, endast polisen har tillgång till ägarregistret, men alla kan skanna QR-koden för att se om cykeln är anmäld stulen.

Tillkommer det några års- eller abonnemangsavgifter?

Nej, alla registeravgifter ingår i engångspriset av märkningen.

Kan jag överlåta märkningen om jag säljer cykeln?

Ja, det går bra. Köparen betalar en överlåtelseavgift på 150 kr och blir då registrerad som ny ägare.

Registrera SSF Cykel-märkning

Hos Datatag kan du skapa ett användarkonto för att registrera din SSF Cykel-märkning. När du har skapat ett användarkonto, registrerar du själva märkningen som ”Cykel-märkning” i rullistan.

Bruksanvisning

Så här använder du märkningen