SSF 1084 utg. 2 – Märksystem för arbetsfordon och maskiner

359 kr459 kr

Målgrupp: leverantörer, kravställare, Polis och Tullverket
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: leverantörer, kravställare, Polis och Tullverket

Denna norm omfattar märkmetoder och krav på märksystem för märkning och registrering. Märkningen enligt denna norm är avsedd att förebygga stölder samt underlätta identifiering av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap samt arbetsmaskiner och redskap.

Normen specificerar vilka märkmetoder som ingår för att en leverantör ska uppfylla kraven i SSF 1084 utgåva 2. Normen anger inte en specifik design av märkning eller system. Med ett märksystem enligt denna norm, kopplat till objektsregister och som används enligt leverantörens instruktioner, kan spårbarheten till objektets ägare säkerställas.

  • SSF 1084 utgåva 2 – Märksystem för arbetsfordon och maskiner
  • Språk: Svenska.
  • Daterad: 2018-03-06
  • Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga
  • Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number.