SSF 140 utg. 2 – Projektering och installation av inbrottsanläggningar med intern radioöverföring

539 kr719 kr

Målgrupp: Kravställare, projektör, installatör

Observera att produkten är personlig,

Produktinformation

Målgrupp: Kravställare, projektör, installatör.

Denna norm, SSF 140 utgåva 2, gäller från 2022-12-01 och ersätter SSF 140 utgåva 1 som dras in från och med 2023-05-01.

En inbrottslarmanläggnings uppgift är att så tidigt som möjligt ge larm vid inbrott i den lokal som är skyddad eller vid försök till tillgrepp av punktövervakad egendom.  Projektering och installation av en larmanläggning kräver förutom sakkunskap inom brand- och säkerhetsområdet även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma vid inbrott. Dessa regler specificerar krav som kan finnas i försäkringsvillkor eller i annat sammanhang. Det är därför väsentligt att anläggarfirma eller installatör kontrollerar vilka krav som ska gälla.

Omfattning

Dessa regler gäller för inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring. I denna norm avses med inbrottslarmanläggning en anläggning som är inrättad för att vid intrång, brand eller vattenindikering ge en tidig detektering. Kraven avser allmänna krav, intern förbindelse, projektering och installation samt underentreprenörer. För larmöverföring gäller de kommunikationssätt som beskrivs i avsnitt 5.4 samt även de som är beskrivna i SSF 114. Beskrivning av anläggningsinnehavarens skyldigheter och anläggningskontroll i form av allmänna råd ingår som informativa bilagor. Bilagorna kan t.ex. tjäna som underlag för försäkringsbolagens villkor eller annan kravställares avtal.

Ändringar från föregående utgåva, SSF 140 utgåva 1.

 • Nya referenser införda.
 • Krav på övervakad larmöverföring
 • Nytt krav gällande batteribackup för larmöverföring
 • Krav på certifiering – behörig installatör/leverantör

Referenser

Följande publikationer innehåller krav vilka delvis eller i sin helhet, genom hänvisning, utgör krav i denna norm. Vid daterade referenser gäller endast den refererade utgåvan. Vid odaterade referenser gäller den senaste utgåvan, inklusive tolkningar, av publikationen.

 • SSF 114 Regler för övervakad larmöverföring – Inbrottslarm
 • SSF 136 Regler för Larmcentraler
 • SSF 1014 Materiel till inbrottslarmanläggning
 • SSF 1015 Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning
 • SSF 1082 Installationsintyg larmklass R
 • SSF 1112 Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring
 • SSF 1120–1 IoT uppkopplade enheter, Krav och provning
 • SSF 3522 Byggnadsbeslag – Lås för fast montering – Klassindelning
 • SSF 3523 Digital låsenhet – Klassning, krav och provning
 • SS-EN 50131-5-3 Larmsystem – Inbrottslarmsystem – Del 5–3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
 • SS-EN 50131–4 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm –Del 4: Larmdon

Representanter i arbetsgrupp

Denna utgåva 2 av norm SSF 140 är framtagen i en arbetsgrupp bestående av representanter från Verisure, Sector Alarm, Säkra Alarm, Securitas Direct, STL, Svenska Alarm, LF larmcentral, Securitas Sverige AB, Säkerhetsbranschen, Svensk Certifiering AB, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering SBSC, Assa Abloy Scandinavia, SEM Group och SSF Stöldskyddsföreningen

 

SSF 140 utg. 2 – Projektering och installation av inbrottsanläggningar med intern radioöverföring

Språk: Svenska.

Daterad: 2022-10-31

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number