SSF 1090 utg. 2 – Mekaniska cylindrar – Inbrottsskydd – Klassning, krav och provning

839 kr1,069 kr

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer

Observera att produkten är personlig.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer. 

SSF Stöldskyddsföreningen (SSF) har, i samarbete med marknadsrepresentanter och andra intressenter, tagit fram SSF 1090, utgåva 2. Denna norm är en del i en serie av normer som bidrar till klassificeringen av produkter inom området för inbrottsskyddande låsenheter. Specifikt, är den en integrerad del av SSF 3522, vilken detaljerat beskrivs i Bilaga A.

Huvudpunkter och tillämpning:

 • Mekaniska cylindrar enligt denna norm är konstruerade för fast montering och är avsedda att fungera i samverkan med antingen mekaniska eller elektromekaniska låshus.
 • Dessa cylindrar baseras på standarderna i SS-EN 1303, vilket är ett grundläggande dokument. Detta kompletteras med ytterligare krav och provningsmetoder för att säkerställa inbrottsskyddande egenskaper samt motstånd mot dyrkning och manipulation.
 • Vänligen notera att vissa delar av denna norm kan vara föremål för patenträtter. SSF ansvarar inte för att identifiera sådana patenträtter, vare sig enskilt eller kollektivt.

Specifikationer och krav:

 • Normen täcker mekaniska cylindrar med mekanisk avkodning, vilka är avsedda för fast montering och samverkan med mekaniskt eller elektriskt styrda låshus.
 • Den specificerar krav och metoder för provning, samt riktlinjer för produktinformation och märkning.
 • Dessutom är normen tillämplig på cylindrar i andra användningsområden, såsom hänglås.

Ändringar från föregående utgåva

 • Redaktionell anpassning till SSF mall för produktstandard.
 • Antal nivåer ändrat från 5 till 3 nivåer. Nivå 1, 3 och 5. Nivå 2 och nivå 4 utgår.
 • Referens till SS-EN 1303 utgåva 2015 infört i krav och provning vilket innebär att kraven ändrats och några provmetoder modifierats mot tidigare.
 • Ökning av kraven för slitage i nivå 3 och nivå 5.
 • Cylindrarna ska klara temperaturintervall -25 °C till + 65 °C
 • Nyckelvariationstal ökat för nivå 3.
 • Cylinderkärnans vridmotstånd där kravet sänks från 20 Nm till 15 Nm.
 • Cylinderns borrmotstånd anpassas i nivå 1 till SS-EN 1303.
 • Cylinderns utdragsmotstånd tas bort i nivå 1.
 • Tabellerna justerade till att innefatta referens till SS-EN 1303 inklusive direkta värden.
 • Tolkning av 5.5 Motstånd mot angrepp med attack från 2018-07-10 införd i och med att referensen till SS-EN 1303 införd.
 • Tolkning av 6.2 Slitage från 2020-08-12 införd

Referenser:

 • SSF 1050: 2003 – Metodbeskrivning för dyrkning av lås.
 • SSF 3522 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering.
 • SS 2218 – Terminologi för lås och beslag till dörrar och fönster.
 • SS-EN 1303: 2015 och SS-EN 1670: 2005 – Standarder för byggnadsbeslag och cylinderlås

SSF 1090 utg. 2 – Mekaniska cylindrar – Inbrottsskydd – Klassning, krav och provning

Språk: Svenska.

Daterad: 2023-11-06. Ersätter SSF 1090, utgåva 1 som upphävs 2024-05-06

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number