SSF 1096 utg. 2 – Förstärkningsbehör – Inbrottsskydd – Krav och provning

839 kr1,069 kr

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer.

Produktinformation

SF 1096 utgåva 2 är framtagen av SSF Stöldskyddsföreningen (SSF), i samarbete med representanter från marknaden och andra intressenter och är en av flera normer som utgör underlag för klassning av produkter relaterade till inbrottsskyddande låsenheter. Normer för inbrottsskyddande låsenheter ingående i SSF 3522 beskrivs i Bilaga A.

Huvudpunkter

 • Förstärkningsbehör enligt denna norm är avsedda för fast montering i samverkan med mekaniska eller elektromekaniska låshus.
 • Förstärkningsbehör enligt denna norm bygger på egenskaper enligt SS-EN 1906 Annex A, som är ett nödvändigt dokument, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper.
 • Observera att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträtter. SSF är inte ansvarig för att identifiera enstaka eller samtliga sådana patenträtter.

Specifikationer och krav

 • Omfattar förstärkningsbehör avsedda att samverka med instickslås, utanpåliggande lås eller infällda lås för fast montering för att öka angreppsmotståndet på dörren i området kring låset samt även skydda cylindern mot angrepp.
 • Normen anger krav och provningsmetoder samt krav på produktinformation och märkning.

Ändringar från föregående utgåva 1

 • Redaktionell anpassning till SSF mall för produktstandard.
 • Referens till SS-EN 1906 uppdaterad till utgåva 2012.
 • Förtydligande av kopplingen till SS-EN 1906 redovisat i tabell 1.
 • Separat information vad som skall kompletteras för uppfyllande av

SS-EN 1906.

 • Referens till SS-EN ISO/IEC 17025 tillagd.
 • Förtydligande av de 3 nivåerna för anpassning till klasserna 2 till 5 enligt

SSF 3522.

 • Referens till SSF 3523 tillagd.
 • Avsnitt för certifiering tillagd.

Referenser:

Följande norm innehåller krav som, delvis eller i sin helhet, utgör krav i denna norm. Vid daterade referenser gäller endast den listade utgåvan. Vid odaterade referenser gäller den senaste utgåvan av publikationen inklusive eventuella publicerade tolkningar.

 • SSF 1130 Certifieringsorgan – Krav
 • SSF 3522 Byggnadsbeslag – Låsenheter för fast montering –
 • Inbrottsskydd – Klassindelning
 • SSF 3523 Digital låsenhet – Klassning, krav och provning
 • SS 2218 Byggnadsbeslag – Lås och beslag till dörrar och fönster – Terminologi
 • SS-EN 1906:2012 Byggnadsbeslag — Trycken, drag- och vridknoppar — Krav och provningsmetoder
 • SS-EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings – och kalibreringslaboratorier

SSF 1096 utg. 2 – Förstärkningsbehör – Inbrottsskydd – Klassning, krav och provning

 Språk: Svenska.
Daterad: Gällande från 2023-11-21 och ersätter SSF 1096 utgåva 1, 1 upphävs 2024-05-21.

Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.

Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number