SSF 024 utg. 2 – Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd – Klassindelning, krav, provning och installation

809 kr1,009 kr

Målgrupp: Tillverkare, kravställare och projektörer.
Observera att produkten är personlig, läs våra avtalsvillkor här

Produktinformation

Målgrupp: Tillverkare, kravställare och projektörer.

Denna norm gäller för infälld nyckelförvaringsenhet som är placerad på för allmänheten tillgänglig plats utanför och i anslutning till lokal eller bostad, där tillträdesnyckel förvaras permanent eller tillfälligtvis i nyckelförvaringsenheten. Nyckelförvaringsenheten är avsedd för förvaring av enstaka nyckel eller i särskilda fall mindre antal nycklar.

Nyckelförvaringsenheten kan vara placerad i lokalens eller bostadens entrédörr, omslutningsyta eller på annan lämplig plats.

SSF 024 utg. 2 – Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd – Klassindelning, krav, provning och installation 

SSF 024 utg. 2 – Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd– Klassindelning, krav, provning och installation.
Språk: Svenska.
Daterad: 2021-11-08
Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.
Digital versions of our norms and standards are only available for those with a Swedish organization number and a valid Swedish phone number