Normer & Regler

SSF Normverksamhet

Vår normverksamhet utgör grunden för hela vår verksamhet. Syftet är att ge ut aktuella normer och regelverk inom området säkerhetsområdet, och där de grundläggande regelverken ges ut på uppdrag av Svensk Försäkring. Vi genomför kontinuerlig översyn av normerna som syftar till att anpassa dem till dagens teknik och kommande krav när det gäller till exempel it-säkerhet och digitaliseringen av säkerhetsprodukter.

Målgruppen är marknadens parter – från Försäkringsbolag, kravställare och projektörer till leverantörer och slutanvändare.

SSF deltar mycket aktivt inom CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK som ligger till grund för innehållet i våra normer.

Mer om normer

Normnyheter

Ansök om Guldmärket 3522

Produkter som är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), enligt normen SSF 3522 lägst klass 3, får möjlighet att använda SSF Guldmärke 3522.

Läs mer här!
Behöver ditt företag anläggarintyg och systemintyg?