fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Normer & Regler

Vår normverksamhet utgör grunden för hela vår verksamhet. Syftet är att ge ut aktuella normer och regelverk inom området säkerhetsområdet, och där de grundläggande regelverken ges ut på uppdrag av Svensk Försäkring Vi genomför kontinuerlig översyn av normerna som syftar till att anpassa dem till dagens teknik och kommande krav när det gäller till exempel it-säkerhet och digitaliseringen av säkerhetsprodukter. Målgruppen är marknadens parter – från Försäkringsbolag, kravställare och projektörer till leverantörer och slutanvändare. SSF deltar mycket aktivt inom CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK som ligger till grund för innehållet i våra normer.