Anläggarintyg och systemintyg

SSF 1025 utgåva 1 – Anläggarintyg elektromekanisk låsanläggning

Anläggarintyg ska utfärdas av den för anläggningen ansvariga anläggarfirman. Läs mer om anläggarintyget i SSF 210 utgåva 3 avsnitt 5.1. Anläggarfirma kan beställa SSF 1025 utgåva 1 som ifyllnadsbar mall. Den levereras med företagsuppgifter och logga.

Beställ anläggarintyg

Beställningsblankett för SSF 1025 utgåva 1 – Anläggarintyg elektromekanisk låsanläggningsamt, samt logotype i JPG-format skickas till: ssf1025@stoldskyddsforeningen.se

SSF 1058 utgåva 3 – Anläggarintyg inbrottslarm

SSF har tillsammans med SäkerhetsBranschen tagit fram uppdateringen som motsvarar kraven i SSF 130 utgåva 8, Regler för Projektering och Installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning.

Anläggarintyg ska utfärdas av den för anläggningen ansvariga certifierade anläggarfirma och undertecknas av dess behörige ingenjör.
Läs mer om anläggarintyget i SSF 130 utgåva 8 avsnitt 9.2

Certifierade anläggarfirmor kan beställa SSF 1058 utgåva 3 som ifyllnadsbar mall. Den levereras som en låst wordmall med företagsuppgifter och logga.

Beställ anläggarintyg

Beställningsblankett för SSF 1058 utgåva 3 – Anläggarintyg inbrottslarm, samt logotype i JPG-format skickas till: ssf1058@stoldskyddsforeningen.se

Kostnad för de ifyllnadsbara mallarna är 895 kr exkl. moms.
SäkerhetsBranschens medlemmar erhåller 20 % rabatt.

Certifierade anläggarfirmor som abonnerar på Normer & Regler Inbrottslarm beställer intyget kostnadsfritt.

SSF 1081 utgåva 1 – Systemintyg för kameraanläggning

Systemintyg utfärdas av den för anläggningen ansvariga certifierade anläggarfirma och undertecknas av dess behörige ingenjör. Läs mer om systemintyget i SSF 1060 utgåva 2 avsnitt 10.2.

Certifierade anläggarfirmor kan beställa SSF 1081 utgåva 1 som ifyllnadsbar mall. Den levereras som en låst wordmall med företagsuppgifter och logga.

Beställ systemintyg

Beställningsblankett SSF 1081 utgåva 1 – Systemintyg för kameraanläggning, samt logotype i JPG-format skickas till: ssf1081@stoldskyddsforeningen.se

Kostnad för de ifyllnadsbara mallarna är 895 kr exkl. moms.
SäkerhetsBranschens medlemmar erhåller 20 % rabatt.

Certifierade anläggarfirmor som abonnerar på Normer & Regler CCTV beställer intyget kostnadsfritt.