Inbrottslarm

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad mars 1, 2021)

Inbrottslarm är ett effektivt komplement till ett mekaniskt inbrottsskydd. För vissa verksamheter kan det finnas krav på inbrottslarm från exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter.

Inbrottslarm – ett effektivt komplement

Syftet med inbrottslarm är att:

  • Förhindra och avskräcka inbrottsförsök
  • Så fort som möjligt upptäcka ett pågående inbrottsförsök
  • Begränsa skadans omfattning och kostnad

Anlita alltid en certifierad anläggarfirma vid installation av inbrottslarm, med kunskap i bl.a. normen SSF130. Efter installationen ska det utfärdas ett anläggarintyg som är en dokumentation på vad som har installerats.

Här hittar du certifierade anläggarfirmor inbrottslarm

Ett larmsystem – många komponenter

Ett inbrottslarm består av många olika delar, vilket är viktigt att känna till inför själva projekteringen. En inbrottslarmanläggning består av följande delar:

  • Centralapparaten har till uppgift att ta emot, bearbeta och vidaresända signaler från de olika detektorerna i anläggningen.
  • Detektorer som känner av och indikerar till centralapparaten eventuella förändringar i det detekterade området.
  • Larmsändare överför larmmeddelande till en larmcentral/ larmmottagare.
  • Manöverpanel/ Förbikopplare används för att aktivera eller koppla från delar av, eller hela larmet.
  • Larmdon ger en akustisk signal för att avskräcka en inkräktare och påkalla uppmärksamhet från omgivningen.
  • Strömförsörjning som har till uppgift att förse alla komponenter med spänning eller reservkraft vid spänningsbortfall.

Olika typer av skydd i larminstallationen

Skalskydd

Inbrottslarmet utformas på ett sådant sätt att larmet startar redan innan intrång eller vid intrång i omslutningsytan på lokalen. Vanliga typer av detektorer i ett skalskydd är: magnetkontakter, glasdetektorer, vibrationsdetektorer och linjedetektorer.

Försåtskydd

Med försåtskydd avses detektion som är utförd så att passage genom, eller beträdande av skyddsvärt område utlöser larm. För försåtskyddet används ofta rörelsedetektorer.

Volymskydd

Volymskydd används för att skydda ett specifikt område, yta eller rum. För volymskydd kan många typer av detektorer användas. Vanligast är rörelsedetektorer.

Punktskydd

För speciella objekt eller specifikt känsliga rum där extra skyddsvärd egendom förvaras, kan punktskydd vara en praktisk lösning. Vanligaste detektorerna är seismiska- eller vibrationsdetektorer.

Vill du lära dig mer? Gå en kurs!