Dörrar för skyddsklasser

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad mars 23, 2022)

De flesta kravställningarna för dörrar hänvisar till skyddsklass enligt normen SSF 200. Dörrar klassas enligt normen SSF 1078 eller SS-EN 1627. Klassning av dörr i SSF 1078 motsvarar skyddsklass i SSF 200.

Dörrar för skyddsklasser enligt SSF 200

De flesta kravställningarna för dörrar hänvisar till skyddsklass enligt normen SSF 200. Dörrar klassas enligt normen SSF 1078 eller SS-EN 1627. Klassning av dörr i SSF 1078 motsvarar skyddsklass i SSF 200.

Ex. Dörr i klass 2 enligt SSF 1078 uppfyller dörr och låskraven i Skyddsklass 2 enligt SSF 200.

Dörrklassning enligt SS-EN 1627 benämns RC (Resistance class) eller MK (Motståndsklass). Det finns ingen rak koppling mellan skyddsklassiffra och RC/MK klassiffra och en dörr enligt SS-EN 1627 innehåller inte med automatik en godkänd låsenhet eller nödvändiga förstärkningsbehör. SS-EN 1627 ställer inga krav på godkänd låsenhet!

Anm. En dörr enligt skyddsklass i SSF 200 ska alltid innehålla minst en godkänd låsenhet, lägst klass 3 enligt SSF 3522.

Genom att välja dörr enligt normen SSF 1078 får man med automatik en dörr enligt önskad skyddsklass och som är försedd med minst en godkänd låsenhet och nödvändiga förstärkningsbehör.

SSF 200 skyddsklass 1

  • dörr enligt SSF 1078 klass 1 eller
  • dörr enligt SS-EN 1627 RC 2/MK 2 OBS! måste vara försedd med en godkänd låsenhet enligt SSF 3522 lägst klass 3.

Anm. För dörrar i skyddsklass 1 anses förstärkningsbehör enligt SSF 1096 låsklass 3 och förstärkningsbehör enligt SS-EN 1906 grade 2 uppfylla kraven.

Förstärkningsbehör kan utgå vid montage i dörr vilken klassats enligt SSF 1078 lägst klass 1 eller SS-EN 1627 lägst motståndsklass 2.

SSF 200 skyddsklass 2

  • dörr enligt SSF 1078 klass 2 eller
  • dörr enligt SS-EN 1627 RC 3/MK 3 OBS! måste vara försedd med en godkänd låsenhet enligt SSF 3522 lägst klass och förstärkningsbehör klass 4.

Anm. För dörrar i skyddsklass 2 anses förstärkningsbehör enligt SSF 1096 låsklass 4 och förstärkningsbehör enligt SS-EN 1906 lägst grade 3 uppfylla kraven.

Förstärkningsbehör kan utgå vid montage i dörr vilken klassats enligt SSF 1078 lägst klass 2 eller SS-EN 1627 lägst motståndsklass 3.

SSF 200 skyddsklass 3

  • dörr enligt SSF 1078 klass 3 eller
  • dörr enligt SS-EN 1627 RC 4/MK 4 OBS! måste vara försedd med två godkända låsenheter enligt SSF 3522 lägst klass 3 och två förstärkningsbehör klass 4.

Anm. För dörrar i skyddsklass 3 anses förstärkningsbehör enligt SSF 1096 låsklass 4 och förstärkningsbehör enligt SS-EN 1906 lägst grade 3 uppfylla kraven.

Förstärkningsbehör kan utgå vid montage i dörr vilken klassats enligt SSF 1078 lägst klass 3 eller SS-EN 1627 i lägst RC 4/MK 4.

Vanliga begrepp och uttryck – dörrar och dörrlås

Det kanske vanligaste begreppet för lås till entrédörrar är ”godkänd låsenhet”. Vad det och andra begrepp betyder reder vi ut här:

Godkänd låsenhet

En låsenhet som i alla sina delar (låscylinder, låshus, slutbleck samt ev förstärkningsbehör) uppfyller lägst klass 3. För vissa produkter, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för godkänd låsenhet. Det betyder att låsenheten är certifierad med vissa inställningar aktiverade.

Slutbleck (sitter monterad i karm)

Ska förhindra att låskolvens försegling kan hävas. Den del som skyddar den spärrande kolven ska inte gå lätt att demontera eller böja undan.

Förstärkningsbehör

Finns till både cylinderlås och tillhållarlås. En på dörren dubbelsidig stålplåt som förstärker dörrens konstruktion runt låset och ska monteras med genomgående skruvförband.

Bakkantsäkring

Skyddar dörren från att forceras från gångjärnssidan genom brytförsök eller att man försöker lyfta av dörren från dess gångjärn.

Låscylinder

Ett låshus manövreras via låscylindern. Låscylindern är själva ”koden” där du stoppar in din nyckel.

Tvåfunktionslås

Ett lås som har ett vred på insidan av dörren som kan ställas så låset inte går att öppna från insidan efter att man lämnat hemmet vilket försvårar möjligheten att föra ut stöldgods från boendet. Kalls även hemma/borta-låsning.

Tillhållarlås

Ett lås som man låser med nyckel från både in och utsidan av dörren. Kallas även i folkmun för polis- eller säkerhetslås. Vanligast idag är sju- och niotillhållarlås. Skillnaden är antalet tillhållare på insidan i låset, och kan avläsas genom att räkna antalet ”piggar” på nyckeln.

Hakregel

En hakregel är en låskolv som ser ut som en krok. Den hakar fast dörren i karmen för att försvåra uppbrytning vid låset.

Brytskydd

Brytskydd minimerar effektivt möjligheten att komma in med brytverktyg i fönster-/dörrspringan. Brytskyddet skyddar hela dörrbladets springa mot karmen, inte bara vid låset.

Elektromekaniskt lås/kodlås:

Du låser upp dörren med hjälp av t.ex. kodbricka eller mobil. Låset ska vara godkänt i klass 3 för att uppfylla minimikravet för godkänd låsenhet.

Dörrautomatik
Läs om dörrautomatiker i den här pdf:en.

Vill du veta mer? Gå en kurs!