Inbrottsskydd för fönster och glaspartier

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad oktober 21, 2019)

Vid montering av fönster, polykarbonat eller säkerhetsfilm är det viktigt att följa leverantörens anvisningar för att erhålla de egenskaper och funktioner som produkten är avsedd för.

Montering av fönster, polykarbonat och säkerhetsfilm

Vid montering av fönster, polykarbonat eller säkerhetsfilm är det viktigt att följa leverantörens anvisningar för att erhålla de egenskaper och funktioner som produkten är avsedd för. Det är också viktigt att uppfylla kraven för fönster beroende på skyddsklass. Ta hjälp av SSF säkerhetsrådgivning om inbrottsskydd för fönster och glaspartier och skydda ditt företag.

Det är viktigt att följa leverantörens instruktioner noga vid montering av fönster. Genom att följa anvisningarna kommer produkten ha de egenskaper samt funktioner som den är avsedd för.

Fönster bör lägst uppfylla kraven enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2N, och vara försett med lägst P1A glas enligt SS-EN356.

Öppningsbara fönster har olika krav beroende på skyddsklass enligt SSF 200

  • Skyddsklass 1 – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.
  • Skyddsklass 2 – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.
  • Skyddsklass 3 – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Andra ljusinsläpp som till exempel ljuskupoler, lanterniner och liknande jämställs som fönster.

Olika inbrottsskydd för fönster

Ditt företag kan på flera olika sätt skydda fönster och andra ljusinsläpp mot till exempel ett inbrott. Bland annat kan du förebygga med inkrypningsskydd, rullgaller eller skyddsglas. Nedan listar vi olika typer av inbrottsskydd för fönster, och hur de monteras.

Inkrypningsskydd

Ett inkrypningsskydd har till syfte att försvåra för en obehörig att ta sig in i en lokal. Som inkrypningsskydd räknas t ex galler, laminerat glas och polykarbonat.

Inkrypningsskyddet ska placeras invändigt innanför glasrutan i stabil ram samt förankras i vägg alternativt karm.

För annan öppning än fönster och glaspartier i omslutningsytan, ska inkrypningsskyddet vara galler i lägst klass 3 enligt SSF 012 eller lägst RC 4 enligt SS-EN 1627.

Rullgaller och jalusi

Rullgaller och jalusier ska som regel låsas med minst en godkänd låsenhet och vara certifierade enligt SSF 012 eller SS-EN 1627.

Skyddsglas

Skyddsglas är en benämning på en typ av glas som kan ha flera tillämpningsområden som tex inbrottsskydd, skydd mot vandalisering eller skydd mot beskjutning.

Polykarbonat

Polykarbonat är en transparent termoplast med bättre hållfasthetsegenskaper än till exempel akrylplast (plexiglas). Används främst till fönster och glasdörrar som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga. Kan ingå som ett skikt i laminerat glas.

Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm används för att i efterhand förstärka det befintliga glasets egenskaper mot exempelvis stöt, spark och slag. Säkerhetsfilmen gör att glaset inte splittras och därmed orsakar personskador.

Vill du veta mer? Gå en kurs!