Områdesskydd

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad januari 19, 2024)

Ett områdesskydd, även kallat perimeterskydd, förhindrar att obehöriga kan beträda det skyddade området och skyddar egendom som förvaras inom det inhägnade området. Ett områdesskydd kan vara t ex. ett stängsel, vägg, grind, port eller liknande.

Klassningar och risknivåer

Områdesskydd klassas enligt norm SSF 1087 i fyra klasser (A-D) utifrån verksamhetens art och behovet av intrångsskydd. Utöver detta omfattas varje klass av fyra risknivåer (risknivå 0 – 3), där 0 är lägst och 3 är högst.

Material och montering

Materialet för stängsel och grind som utgör områdesskyddet ska vara uppfört enligt krav och monteringsanvisningar redovisade i SSEF Handbok (SSEF, Sveriges Stängselentreprenörers förening) Detta gäller även för elstängsel.

Projektering/Upphandling av områdesskydd

Börja med att göra en behovs-och riskanalys. Oavsett hur liten eller stor anläggning det handlar om.

Det finns naturligtvis en mängd olika metoder att göra en riskanalys men se till att göra en som är väl genomarbetad och dokumenterad.

Frågor som t.ex. skulle kunna ligga till grund för denna typ av analys.

  • Hur ser behovet ut?
  • Ser behovet ut likadant inom området eller skiljer det sig?
  • Vad kräver lagen?

I normen SSF 1087 – Områdesskydd klassning och utföranden, finns det en informativ bilaga i ämnet.

Checklista

  • Gör alltid en behovs-och riskanalys.
  • Områdesskydd klassas i fyra klasser och fyra risknivåer.
  • Materialet för grinden eller stängslet ska vara av god kvalitet och vara uppfört enligt SSEF krav och monteras enligt deras anvisningar.

Gällande norm för områdesskydd är SSF 1087 – Områdesskydd klassning och utföranden.

Vill du veta mer? Gå en kurs!

Kamerabevakning för företag

Alla Kamerabevakning för företag (2)