Hot och våld

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad januari 19, 2024)

Den ansvarige ska identifiera och dokumentera risker som finns, sedan informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet. Hur kan dessa risker förebyggas eller undvikas?

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillräckligt bra. Det innebär bland annat att den ansvarige ska identifiera och dokumentera de risker som finns, informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet samt hur dessa risker kan förebyggas eller undvikas. I ansvaret ingår också att upprätta särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda.

I arbetsgivarens ansvar ingår även beredskap för hot eller våld. Det innefattar utredning av olyckor och tillbud, och dokumenterade rutiner för att första hjälpen och krisstöd fungerar samt att dessa anmäls till försäkringskassan, arbetsmiljöverket och eventuellt polis.

Checklista – förebyggande arbete

  • Gör en inventering. När, var och hur kan hot, våld och rån inträffa?
  • Inventera tänkbara åtgärder för att förebygga hot, våld och rån. Vidta de åtgärder som kan ge mest, och bäst, effekt.
  • Utse en krisgrupp inom företaget, med extern medverkan.
  • Upprätta anhöriglistor med namn, telefonnummer och adresser.
  • Fastställ olika medarbetares uppgifter vid en akut situation.
  • Förbered och fastställ riktlinjer för vilket stöd och hjälp som ska ske till en drabbad medarbetare.
  • Upprätta rutiner för vad som bör ske på en brottsplats.
  • Förbered de åtgärder som ska vidtas om hot, våld eller rån har inträffat.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida av.se

Vill du lära dig mer? Gå en utbildning inom Hot och våld!

Hur tror du att du och dina kollegor skulle reagera i en hotfull situation, eller när situationen blir akut? Se till att ni är förberedda! I vår utbildning ”Hot och våld – Utbildning i konflikthantering” får ni bl.a. lära er hur ni tar hand om drabbade efteråt en akut situation, och hur ett bra, förebyggande arbete ökar tryggheten för alla på arbetsplatsen. Kursen ges som företagsanpassad för att bäst tillgodose ert företags behov.

Här hittar du vår kurs!