Hot och våld – Utbildning i konflikthantering

Utbildningstillfällen: enligt förfrågan
Gör din förfrågan

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? För att få ett bra skydd är det viktigt att ni förbereder er för olika situationer.

Kunskap om konflikthantering är centralt både för att veta hur ni ska agera i den akuta situationen men också för hur du ska ta hand om drabbade efteråt. Även ett till synes obetydligt hot kan få stora konsekvenser för den drabbade vilket också påverkar verksamheten i övrigt. Hur känner man igen varningssignaler i god tid och hur ska man agera före under och efter en hot- och våldssituation? Genom ett bra förebyggande arbete ökar du också tryggheten på arbetsplatsen.

Om utbildningen Hot och våld – konflikthantering

SSF:s utbildning Hot och Våld – konflikthantering innefattar åtgärder för att förebygga och minimera hot och våldssituationer. Konflikthantering, samtalsmetodik samt människors reaktioner på traumatiska upplevelser är andra viktiga aspekter som berörs under dagen.

Utbildningen Hot och Våld – konflikthantering omfattar teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel och anpassas utifrån er verksamhets specifika behov.

Vem vänder sig utbildningen till?

Personer inom företag och förvaltning som kan utsättas för våld eller hot om våld på sin arbetsplats samt ansvariga chefer, skyddsombud, HR etc.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Pris mot offert

Innehåll

  • Hot, våld och rån – vad är det?
  • Våldet i samhället
  • Lagar och regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån
  • Förebyggande skydd
  • Verbal konflikthantering
  • Agerande i den akuta situationen
  • Att ta hand om drabbade
  • Kris- och krishantering

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om hur du etablerar ett så bra förebyggande skydd som möjligt. Du kommer också lära dig konflikthantering för att hantera en akut situation samt hur man tar hand om drabbade personer. Du får även kunskap om gällande lagar och andra regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån.

Praktisk information

Utbildningen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av utbildningen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Föreläsare

Tomas Devenyi, säkerhetskonsult på Ancoris Security.

Mer information

E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se
Telefon: 0771-773 773

”Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda utbildning och professionella utbildningsledare är ett mycket lyckat koncept. Utbildningen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare.” //Daniel Almgren, Stockholms Sjötrafik

”Parks and Resorts Scandinavia med parkerna AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria genomförde utbildningen Hot och Våld i SSFs regi. Utbildningen gav oss dels nödvändiga uppdateringar inom området men också många konkreta och användbara tips för att förebygga men också hantera hotfulla situationer. Dessutom så kunde vi i hela koncernen få en bra och samlad syn kring var vi står idag samt hur vi ska prioritera när vi nu ska gå vidare internt med att utveckla vårt eget arbete.” // Fredrik Gemzell, säkerhetschef Parks and Resorts Scandinavia

”Vi fick önskemål från flera håll i kommunen om att anordna en utbildning i hur man förebygger och hanterar situationer som innefattar hot & våld. Utbildningen uppskattades och fick bra betyg av våra utbildningsdeltagare eftersom den hade ett brett innehåll, upplevdes relevant och innehöll tänkvärda exempel. Föreläsaren anpassade innehållet efter deltagarnas önskemål, förkunskaper och arbetsrelaterade risker.” //Carina Bengtsson, Säkerhetshandläggare, Kommunledningsförvaltningen Östersunds

Intresseanmälan till Hot och Våld - före, under och efter

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan