Hur kan vi hjälpa till?

Kontor

Kontorsmiljöer är alltid utsatta, för extern såväl som intern brottslighet. Genom DNA-märkning eliminerar man i hög grad ”tillfället som gör tjuven”.

Många kommuner, landsting och kontor märker idag datorer och övrig IT-utrustning och sätter upp varningsdekaler på varje märkt objekt samt varningsskyltar på husfasader och fönster/dörrar. DNA-märkningen har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål.

Lämpliga produkter att DNA-märka:

  • Datorer.
  • Maskiner.
  • Verktyg.
  • Inventarier/möbler.

Säker arbetsplats

Alla Säker arbetsplats (5)