Inbrottslarm abonnemang

4,141 kr6,942 kr

Under abonnemangets innehåll kan du se komplett innehållsförteckning
Observera att abonnemanget är personligt, läs våra avtalsvillkor här

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Produktinformation

Abonnemanget ger aktuell och löpande ny information på området inbrottslarm. Särskilt viktig för dig som är behörig ingenjör eller anläggarfirma och har kravet på dig att vara uppdaterad inom detta område. Abonnemanget är även till stor nytta för dig som är kravställare eller användare/upphandlare av inbrottslarm.

Du kan välja mellan abonnemangsformerna digitalt, papper eller kombo som ger dig tillgång till dokumentationen i både pappersformat och på nätet.

Detta är ett löpande abonnemang som förlängs ett år i taget. 

Abonnemangets innehåll

 • SSF 114 utg.2 Regler för övervakad larmöverföring – inbrottslarm
 • SSF 130 utg.8 Projektering och installation av inbrottslarmsanläggning
 • SSF 136 utg.5 Larmcentraler
 • SSF 140 utg.1 Projektering och installation av inbrottslarmsanläggning intern radioöverföring
 • SSF 200 utg.5 Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler
 • SSF 210 utg.3 Projektering och installation – elektromekanisk låsanläggning
 • SSF 1014 utg.5 Materiel inbrottslarm
 • SSF 1015 utg.3 Anläggarfirma – inbrottslarm
 • SSF 1016 utg.1 Behörig ingenjör – inbrottslarm
 • SSF 1042 utg.2 Projektering och installation av dimgeneratorer
 • SSF 1044 utg.1 Ledningssystem för kvalitet – krav säkerhetsföretag
 • SSF 1058 ytg.3 Anläggarintyg – Inbrottslarmsanläggning 
 • SS-EN 50131-1 utg 2 Larmsystem – Inbrotts- och överfallslarm – Del 1 Systemfodringar.
 • SS-EN 50131-1 A1 + Rättelse IS 2
 • SS 4551201 Dokumentation av tekniska anläggningar + T1 – rättelse
 • BBR-Bfs 2001:6 Konsoliderad version med ändringar t o m 2017:5 p.5 Brandskydd
 • SFS 1983:1097 Larmlagen med ändring t o m SFS 2014:587
 • Tolkningsdokument