Säkerhetsskyddsavtal i praktiken – Utbildning

8,950 kr

Kommer ert företag eller er organisation i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal?

Är ni osäkra på processen kring detta och vilket ansvar som därmed överlåts på er genom avtalet?

Behöver ni ökade kunskaper om hur kraven kan uppfyllas på bästa sätt? Då är detta en utbildning för dig!

 

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Många verksamheter kommer i kontakt med säkerhetsskydd genom att medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar eller genom att agera under säkerhetsskyddsavtal, vilket ställer krav på olika åtgärder. Men vad innebär det egentligen för din verksamhet och dess anställda att teckna ett säkerhetsskyddsavtal? Vilka kan följderna bli om man inte uppfyller kraven?

Utbildningen är särskilt utformad för verksamheter som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet själva, men som vill kunna ingå eller redan har ingått säkerhetsskyddsavtal med en eller flera motparter. Du som deltagare får en allmän förståelse för syftet bakom ett säkerhetsskyddsavtal och en god insikt i vad det praktiskt innebär att agera som motpart under ett sådant avtal. Utbildningen erbjuder även en översiktlig genomgång av processen med att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, men huvuddelen av utbildningen fokuserar på hur ni praktiskt uppfyller kraven som ställs på verksamheten. Avslutningsvis läggs även särskild vikt vid personalsäkerhet och kravet på att genomföra stora delar av säkerhetsprövningen av den egna personalen.

Målgrupp
Personal och ledning i verksamheter som jobbar eller vill kunna jobba under säkerhetsskyddsavtal.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Läs mer om Säkerhetsskyddsavtal i praktiken på kursens utbildningssida.