Jobba säkert digitalt

Är du säker på jobbet? Risken att utsättas för digitala brott och dataintrång har ökat och det kan leda till att viktig information går förlorad eller att IT-system skadas. Minska riskerna med vår nya utbildning Jobba säkert digitalt.
Köp

Risken att utsättas för digitala brott och dataintrång har ökat och det kan leda till att viktig information går förlorad eller att IT-system skadas. Minska riskerna genom att lära dig se hot och känna igen säkerhetsbrister. Jobba säkert digitalt är en grundläggande utbildning om digital säkerhet som riktar sig till dig som har en jobbdator eller jobbtelefon.

Om utbildningen Jobba säkert digitalt

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur du bidrar till att höja skyddet i er verksamhet mot de vanligaste digitala säkerhetsriskerna.

Utbildningen är en e-learning uppdelad i olika avsnitt och du kan när som helst pausa och sen återuppta utbildningen eller gå tillbaka till ett avsnitt. Utbildningens teoretiska innehåll varvas med interaktiva övningar och frågor, och avslutas med ett test – Digitalkollen – där du mäter både dina kunskaper och beteenden.

Innehåll

Hotbilder

 • Vilka aktörer ligger bakom olika typer av digitala säkerhetshot?
 • Vilka metoder använder de?

Datorer och mobila enheter

 • Vilket skydd ska du ha på din jobbdator?
 • Hur hanterar du lösenord? Hur skapar du säkra lösenord?
 • Vad är flerstegsverifiering?
 • Vad är kryptering?
 • Säkerhetskopiering
 • Vad är skadlig kod och hur skyddar du dig?

Säkra programvaror och applikationer

 • Risker med programvaror och applikationer.
 • Varför ska du uppdatera applikationer och programvaror?
 • Hur vet du att en programvara eller app är säker?

Säkra nätverk

 • Vad är en brandvägg och vilken funktion fyller den?
 • Hur ska du hantera Wifi och öppna nätverk?
 • Vad är VPN och https?

Säkert beteende

 • Hur ska du bete dig för att ha ett säkert beteende online?
 • Vad är phishing och hur genomskådar du en nätbedragare?
 • Risker och tips för säker närvaro på sociala medier.
 • Surfa säkert och känn igen skadliga hemsidor.
 • Få kunskap om risker samt säkerhetsåtgärder gällande Bluetooth.
 • Lär dig förebyggande åtgärder för att undvika förlust och stöld samt vilka åtgärder du vidtar om du drabbas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som medarbetare på ett företag eller en organisation som har fått en dator eller mobiltelefon att använda i ditt arbete.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om digital säkerhet på jobbet och hur du bidrar till att höja den i er verksamhet. Du kommer även att förstå hur man åtgärdar eventuella brister.

Utbildningens längd

Ca 60 min

Kursavgift

1495 kr exkl. moms

Kontakt

Utbildningsavdelningen
utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Utbildningens innehåll

Hotbilder

 • Vilka aktörer ligger bakom olika typer av digitala säkerhetshot?
 • Vilka metoder använder de?

Datorer och mobila enheter

 • Vilket skydd ska du ha på din jobbdator?
 • Hur hanteras lösenord? Hur skapar du säkra lösenord?
 • Vad är flerstegsverifiering?
 • Vad är kryptering?
 • Säkerhetskopiering
 • Vad är skadlig kod och hur skyddar du dig?

Säkra programvaror och applikationer

Risker med programvaror och applikationer.

 • Varför ska du uppdatera applikationer och programvaror?
 • Hur vet du att en programvara eller app är säker?

Säkra nätverk

 • Vad är en brandvägg och vilken funktion fyller den?
 • Hur ska du hantera Wifi och öppna nätverk?
 • Vad är VPN och https?

Säkert beteende

 • Hur ska du bete dig för att ha ett säkert beteende online?
 • Vad är phishing och hur genomskådar du en nätbedragare?
 • Risker och tips för säker närvaro på sociala medier.
 • Surfa säkert och känn igen skadliga hemsidor.
 • Få kunskap om risker samt säkerhetsåtgärder gällande Bluetooth.
 • Lär dig förebyggande åtgärder för att undvika förlust och stöld samt vilka åtgärder du vidtar om du drabbas.

Utbildningen avslutas med ett test – Digitalkollen – där du mäter både dina kunskaper och beteenden.

Kursens längd

Ca. 60 minuter. (Du kan när som helst pausa och sen återuppta utbildningen.)

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om digital säkerhet på jobbet och hur du bidrar till att höja den i er verksamhet. Du kommer även att förstå hur man åtgärdar eventuella brister.

Nivå

Grundutbildning.

Pris

1495 kr ex. moms.

Utbildningsportalen

Länk till  utbildningsportalen: utbildning.stoldskyddsforeningen.se.

Köp

Du anmäler dig genom att köpa kursen. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Betalningsvillkor

Priserna är angivna inklusive moms.

Utbildningen

Du har tillgång till utbildningen i sex månader efter köp.

Avbokning

Din anmälan är bindande

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, innehåll, kursupplägg mm.

Integritetspolicy

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att SSF Stöldskyddsföreningen ska kunna fullgöra det avtal som ingås med dig i samband med att du köper utbildningen. Registrering av användarkonton gör det även möjligt för SSF att följa upp och utvärdera utbildningar. Läs hela vår integritetspolicy här.

Cookie Policy

Information om e-learningplattformens cookie policy hittar du här.