Jobba Säkert Digitalt

- sätter hela organisationens digitala säkerhet på agendan.
Kontakta oss

Att hålla it-säkerheten på en ständigt hög nivå i hela organisationen är idag högprioriterat inom alla typer av företag och organisationer. Risken att utsättas för digitala brott och dataintrång ökar, vilket gör att chefer och medarbetare ständigt behöver hålla sig uppdaterade.

Så ökar du det digitala säkerhetstänket i hela organisationen

Är du ansvarig för kompetensutveckling eller den digitala säkerheten inom er organisation? SSF:s e-learning Jobba Säkert Digitalt ger dig ett effektivt verktyg som förbättrar medarbetarnas digitala säkerhetsbeteende och höjer hela organisationens digitala medvetandegrad.

Jobba Säkert Digitalt riktar sig till samtliga medarbetare och belyser digital säkerhet ur medarbetarnas perspektiv. Den guidar medarbetare till ett säkrare digitalt beteende inom områden som säkra lösenord, mobila enheter, nätverk, surf, mail, program och appar – vilket leder till en gemensam syn på digitalt ansvar inom verksamheten.

Jobba Säkert Digitalt är utformat för att:

  • Ge organisationen ett effektivt verktyg som sätter den digitala säkerheten på agendan
  • Leda medarbetarna mot ett mer säkert digitalt beteende
  • Vara tidseffektivt, företagsanpassat och dessutom lite roligt att genomföra
  • Kunna identifiera inom vilka digitala områden organisationen är mest sårbar

Målet med Jobba Säkert Digitalt

Målsättningen med utbildningsinsatsen är att utveckla ett förbättrat digitalt säkerhetsbeteende och öka medvetandegraden kring it-säkerhet på organisationsnivå. Ambitionen är också att stimulera medarbetarna att fortsättningsvis söka kunskaper och färdigheter som går i linje med ett säkert digital beteende.

Varför är utbildning inom IT-säkerhet viktigt?

De flesta organisationer och företag är sårbara för social engineering-attacker eftersom bedragare utnyttjar svagheter i människans beteende.

En vanligt förekommande missuppfattning bland medarbetare är att deras datorer eller konton inte är lika stor säkerhetsrisk som it- eller ekonomichefens. Om hackare får en väg in i företagets it-miljö, genom exempelvis en hackad företagsmejl, kan de i värsta fall ta över hela företaget.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om digitala brott. Medarbetare behöver kompetensutvecklas och att förstå vad som utgör säkerhetsrisker i det dagliga arbetet. Bedragare utnyttjar den mänskliga psykologin lika mycket som de utnyttjar tekniska brister. Även små förändringar, som att använda starka och unika lösenord, gör skillnad, säger Paul Pintér, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Kompetensutveckling och kontinuerliga informationsinsatser skapar ”mänskliga brandväggar” inom organisationen och bidrar till att förebygga digitala brott riktade mot organisationen, såväl som mot den enskilda medarbetaren.

Företagsanpassning

För att överensstämma med verksamhetens rutiner och krav för digital säkerhet, vävs verksamhetens IT-policy, rutiner och riktlinjer in i programmets grundstomme. Här ges även utrymme att tydliggöra verksamhetsspecifika frågeställningar.

Utbildningens längd

Ca 45 min

Kursavgift

295 kr

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss och berättar mer om Jobba Säkert Digitalt. *Uppgifterna är obligatoriska.

Kontakta oss